Ρυθμίσεις χρεών μόνο για βιώσιμες εταιρείες


Ο ειδικός γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Φώτης Κουρμούσης, στην «Κ» για τον νέο πτωχευτικό


«Στη μετά την πανδημία εποχή θα επιβιώσουν οι ανθεκτικές επιχειρήσεις και αυτές που έχουν την ικανότητα προσαρμογής στα νέα δεδομένα και ο νόμος για τη δεύτερη ευκαιρία θα βοηθήσει στη διάκριση των επιχειρήσεων σε βιώσιμες και μη». Αυτό επισημαίνει στη συνέντευξή του στην «Κ» ο ειδικός γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Φώτης Κουρμούσης, σημειώνοντας ότι «στόχος της κυβέρνησης μέσα από τον νόμο είναι να επιτευχθεί η μείωση του χρέους, αλλά με ορθολογικό τρόπο, δηλαδή να γίνουν ρυθμίσεις οφειλών, όπου αυτό είναι εφικτό, έτσι ώστε να αποφευχθούν οι πτωχεύσεις».


– Η έναρξη του νέου πτωχευτικού νόμου συνέπεσε με την οικονομική κρίση που προκάλεσε η πανδημία και η οποία αναμένεται να οδηγήσει στην αύξηση του ιδιωτικού χρέους. Πώς πιστεύετε ότι θα λειτουργήσει ο νόμος στην πράξη;


– Ο νέος νόμος παρέχει τα εργαλεία για την αντιμετώπιση των χρεών που είτε γεννήθηκαν είτε επιδεινώθηκαν λόγω της πανδημίας. Υιοθετεί διεθνείς και βέλτιστες πρακτικές όπως αυτές καθορίζονται από την Παγκόσμια Τράπεζα, τον ΟΟΣΑ και εφαρμόζει την ευρωπαϊκή οδη