Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την απαλλαγή του 40% συνολικού μισθώματος