top of page

Plan of Business

Financial

and Accounting Advisors

Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών Απριλίου 2020


Ρύθμιση καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών Αριθμ. Δ.15/Δ’/οικ.16486/500/2020 – ΦΕΚ τεύχος Β’ 1775/09-05-2020 Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου όγδοου της από 20-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), όπως ισχύει, με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών Απριλίου 2020 – Ρύθμιση καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών. 1. α. Για τους αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες του άρθρου 2 της παρούσας, η προθεσμία καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, περιόδου απασχόλησης Απριλίου 2020, απαιτητών έως 31-05-2020, καθώς και τυχόν δόσεων οφειλής από συμπληρωματική εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών προηγούμενων ετών, απαιτητών μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, παρατείνεται χωρίς τον υπολογισμό, κατά το διάστημα αυτό, τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής. β. Οι εισφορές του προηγούμενου εδαφίου εξοφλούνται τμηματικά σε τέσσερις (4) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, καταβλητέες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, με προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης έως 31-10-2020. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής δόσης, το συνολικό ποσό αυτής προσαυξάνεται με τον προβλεπόμενο τόκο καθυστέρησης λόγω εκπρόθεσμης καταβολής. Εφόσον τηρούνται οι όροι της ρύθμισης, δύναται να χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας διμηνιαίας ισχύος. 2. Ως ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται οι εισφορές για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης (κύριας ασφάλισης, υγειονομικής περίθαλψης, επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής), καθώς και οποιουδήποτε άλλου φορέα για τον οποίο ο e-ΕΦΚΑ συνεισπράττει εισφορές, με εξαίρεση τις εισφορές από προαιρετική ασφάλιση. Άρθρο 2 Δικαίωμα υπαγωγής 1. Στις διατάξεις του άρθρου 1 υπάγονται οι αυτοτελώς απασχολούμενοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες του e-Ε.Φ.Κ.Α, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4387/2016 (Α’85), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4670/2020 (A’ 43), καθώς και πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ με εισοδηματικά ή πληθυσμιακά κριτήρια, οι οποίοι έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20-03-2020, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/03/2020 κωδικού δευτερεύουσας δραστηριότητας, από τους αναγραφόμενους στους Πίνακες Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των αριθμ. Α. 1053/2020 (Β’ 949) και Α.1054/2020 (Β’ 950) υπουργικών αποφάσεων, όπως εκάστοτε ισχύουν, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20-03-2020. 2. Σε περίπτωση που τα πρόσωπα της παρ. 1 ασκούν πολλαπλή επαγγελματική δραστηριότητα ή ασκούν παράλληλα και δραστηριότητα υπακτέα στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, οι ρυθμίσεις του άρθρου 1 εφαρμόζονται, εφόσον για μία από τις ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20-03-2020 ή τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20-03-2020 κωδικού δευτερεύουσας δραστηριότητας, από τους αναγραφόμενους στους Πίνακες Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των αριθμ. Α.1053/2020 (Β’ 949) και Α.1054/2020 (Β’ 950) υπουργικών αποφάσεων, όπως ισχύουν, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20-03-2020. 3. Σε περίπτωση που τα πρόσωπα της παρ. 1 απασχολούνται παράλληλα ως μισθωτοί, οι ρυθμίσεις του άρθρου 1 εφαρμόζονται για τυχόν διαφορά εισφοράς για την ασκούμενη επαγγελματική δραστηριότητα που προκύπτει κατ’ εφαρμογή του άρθρου 36 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 32 του ν. 4670/2020 (Α’ 43), η οποία αφορά περίοδο απασχόλησης Απριλίου 2020. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.


Αναλυτικά το ΦΕΚ εδώ : Ρύθμιση καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών. Αριθμ. Δ.15/Δ’/οικ.16486/500/2020 – ΦΕΚ τεύχος Β’ 1775/09-05-2020 Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου όγδοου της από 20-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), όπως ισχύει, με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.

1 Προβολή0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Kommentare

Mit 0 von 5 Sternen bewertet.
Noch keine Ratings

Rating hinzufügen
bottom of page