Παράταση προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπαγωγή στο μέτρο επιδότησης παγίων δαπανών