Παράταση δυνατότητας προσφυγής στο σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας