top of page

Plan of Business

Financial

and Accounting Advisors

Ο υπολογισμός του βαθμού χρηματοοικονομικής μόχλευσης ως οδηγός τοποθέτησης επενδυτικών κεφαλαίων

Η εξέταση των οικονομικών καταστάσεων επιτρέπει την αξιολόγηση της οικονομικής υγείας της κάθε οικονομικής οντότητας ώστε να είναι σε θέση να στραφεί σε άντληση επενδυτικών κεφαλαίων για την επίτευξη της ανάπτυξής της και της εξωστρέφειας. Ως εκ τούτου είναι σημαντικό να εξετάζεται ο βαθμός χρηματοοικονομικής μόχλευσης που υπολογίζει την αναλογική μεταβολή του καθαρού εισοδήματος που προκαλείται από τη μεταβολή της κεφαλαιακής διάρθρωσης. Η έννοια αυτή χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση του ποσού του χρέους που υποχρεούται να επιστρέψει η κάθε οικονομική οντότητα.


Ο υπολογισμός είναι τα κέρδη προ φόρων και τόκων, διαιρούμενα με τα κέρδη προ φόρων. Έτσι, ο τύπος διαμορφώνεται:


Κέρδη προ φόρων και τόκων ÷ Κέρδη προ φόρων = Βαθμός χρηματοοικονομικής μόχλευσης


Αυτή η μέτρηση χρησιμοποιείτε επίσης για να μοντελοποιήσει την αναλογική μεταβολή του καθαρού εισοδήματος που προκαλείται από την αλλαγή του επιτοκίου ακόμη και αν το βασικό ποσό του χρέους παραμένει το ίδιο.


Ο βαθμός χρηματοοικονομικής μόχλευσης είναι χρήσιμος για τη μοντελοποίηση των μελλοντικών καθαρών εσόδων, με βάση τις μεταβολές στα λειτουργικά έσοδα, τα επιτόκια και / ή το ύψος του χρέους. Ειδικότερα, όταν προστίθεται χρέος σε μια επιχείρηση, αυτό εισάγει το έξοδο τόκου, το οποίο είναι ένα σταθερό κόστος. Δεδομένου αυτού τότε αυξάνεται το σημείο στο οποίο μια οντότητα μπορεί να αρχίζει να αποκομίζει κέρδος. Το αποτέλεσμα είναι συνήθως να υπάρξει υψηλότερο επίπεδο κινδύνου, όπου μια οντότητα μπορεί να κερδίσει πολύ περισσότερα χρήματα πάνω από το επίπεδο αποπληρωμής από τα κεφάλαια που παρέχει το πρόσθετο χρέος, αλλά το υψηλότερο επίπεδο ανάκαμψης σημαίνει επίσης ότι θα χάσει περισσότερα χρήματα εάν οι πωλήσεις είναι κάτω από το υψηλότερο σημείο αδράνειας.


Όταν μια επιχείρηση όμως έχει υψηλό βαθμό χρηματοοικονομικής μόχλευσης, η μεταβλητότητα της τιμής της μετοχής της πιθανότατα θα αυξηθεί για να αντανακλά την μεταβλητότητα των κερδών της. Έτσι όταν υπάρχει υψηλό επίπεδο αστάθειας των τιμών των μετοχών, καταγράφονται υψηλότερα έξοδα αποζημίωσης που σχετίζονται με οποιαδήποτε δικαίωμα αγοράς μετοχών που έχουν χορηγηθεί. Αυτό αποτελεί πρόσθετο κόστος σε ανάληψη μεγαλύτερου χρέους.


Η μέτρηση μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση των αποτελεσμάτων αρκετών επιχειρήσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιοι έχουν μεγαλύτερο οικονομικό κίνδυνο ενσωματωμένο στις κεφαλαιακές τους δομές. Αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να οδηγήσουν έναν επενδυτή να αγοράσει μετοχές μιας εταιρείας με υψηλότερο βαθμό οικονομικού κινδύνου κατά τη διάρκεια μιας αναπτυσσόμενης οικονομίας, δεδομένου ότι η επιχείρηση θα πρέπει να κερδίσει πλεονάζοντα κέρδη σε υψηλότερο όγκο πωλήσεων.


Αυτός ο τύπος ανάλυσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συγκρίνει τις πιθανές οικονομικές επιδόσεις των εταιρειών σε ένα μόνο κλάδο και να καθορίσει τα επενδυτικά κεφάλαια ανάλογα με το οικονομικό περιβάλλον.


Ο τύπος του βαθμού χρηματοοικονομικής μόχλευσης μπορεί επίσης να εκφραστεί ως:


Κέρδη ανά μετοχή ÷ Κέρδη προ φόρων και τόκων = Βαθμός χρηματοοικονομικής μόχλευσης

5 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων
bottom of page