Ο κατάλογος των ΚΑΔ του Υπ. Οικονομικών που πλήττονται από τη κρίση και υπάγονται στα μέτρα στήριξης