top of page

Plan of Business

Financial

and Accounting Advisors

Νέες οδηγίες παράτασης/λήξης χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού


Εγκύκλιος Αρ. Πρωτ.: οικ. 26696/791


Αθήνα 1/7/2020


ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή της Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας, με αρ. πρωτ. 17787/520/8.5.2020, (Β΄1778) «Παράταση της ισχύος του έκτακτου και προσωρινού μέτρου της χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», (Α’ 55).»


Α. Παράταση/λήξη χορήγησης της άδειας ειδικού σκοπού


Με την παρούσα εγκύκλιο δίνονται διευκρινίσεις: α) για την υπό προϋποθέσεις παράταση της άδειας ειδικού σκοπού για τους δικαιούχους γονείς παιδιών εγγεγραμμένων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς κατά τον μηνα Ιούλιο 2020, καθώς και β) για την λήξη αυτής προκειμένου για γονείς παιδιών που παρακολουθούν μαθήματα στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης.


Ειδικότερα, προκειμένου για την παράταση χορήγησης και τη λήξη της άδειας ειδικού σκοπού της παρ. 3 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄55) η οποία κυρώθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76), ως ισχύει, και σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου μόνου της υπ' αριθμ. 17787/520/8-05-2020 (Β΄1778) Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας διευκρινίζονται τα εξης. 


Η άδεια ειδικού σκοπού συνδέεται άμεσα με τη λειτουργία των σχολικών μονάδων και των βρεφονηπιακών σταθμών ως εκ τούτου η λήξη της άδειας αυτής προσδιορίζεται από τη λήξη λειτουργίας των μονάδων αυτών για το σχολικό έτος 2019-2020. Επίσης, η λειτουργία των γυμνασίων έχει ήδη σταματήσει από τις 12/6/2020 (ΦΕΚ 1764/Β'), ενώ των δημοτικών σχολείων και των νηπιαγωγείων από τις 26/6/2020 (παρ. 9 του αρ. 2 του Π.Δ. 79/2017, όπως ισχύει).


Ως ακολούθως:


1. Προκειμένου για δικαιούχους γονείς που τα τέκνα τους παρακολουθούν μαθήματα στοιχειώδους (νηπιαγωγείο) ή μέσης εκπαίδευσης, η χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού, ως ισχύει, σταματά με τη λήξη της σχολικής χρονιάς 2019-2020, σύμφωνα με το πρόγραμμα λειτουργίας της σχολικής μονάδας και τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας.


2. Προκειμένου για δικαιούχους γονείς παιδιών τα οποία είναι εγγεγραμμένα σε βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, παρατείνεται η χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού κατά τον μήνα Ιούλιο, μέχρι τη λήξη λειτουργίας της μονάδας παροχής φροντίδας του παιδιού για το σχολικό έτος 2019-2020, στις εξής περιπτώσεις:


α) Εάν το παιδί δεν είναι δυνατόν να προσέρχεται καθημερινά με βάση τον προγραμματισμό λειτουργίας της μονάδας, καθόσον η λειτουργία αυτής γίνεται σε υποτμήματα, σύμφωνα με τα όσα έχουν ήδη ισχύσει και για τις σχολικές μονάδες. Σε αυτή την περίπτωση οι εργαζόμενοι που είναι δικαιούχοι της εν λόγω άδειας υποχρεούνται να προσκομίσουν στον εργοδότη τους σχετική βεβαίωση του βρεφικού ή βρεφονηπιακού σταθμού για τον προγραμματισμό λειτουργίας του υποτμήματος, προκειμένου να κάνουν χρήση αυτής διακεκομμένα, κατά τις ημέρες που το υποτμήμα στο οποίο έχουν ενταχθεί τα τέκνα δεν λειτουργεί και κατά συνέπεια αυτά δεν δύνανται να προσέλθουν βάσει του εφαρμοζόμενου ειδικού προγράμματος. Εξυπακούεται βέβαια ότι σε περίπτωση δυνατότητας καθημερινής προσέλευσης του παιδιού, λόγω καθημερινής λειτουργίας, οι γονείς δεν δικαιούνται πλέον την άδεια ειδικού σκοπού.


β) Εάν το παιδί δεν προσέρχεται στην μονάδα παροχής φροντίδας κατόπιν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με την οποία το παιδί ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19, ή έρχεται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού του περιβάλλοντος που ανήκει στην παραπάνω ομάδα αυξημένου κινδύνου, ή ήδη νοσεί. Για τη χορήγηση της άδειας σε αυτή την περίπτωση οι εργαζόμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν στους εργοδότες τους βεβαίωση της οικείας μονάδας ότι το τέκνο δεν προσέρχεται στο βρεφικό ή βρεφονηπιακό σταθμό, κατόπιν υποβολής της ως άνω προβλεπόμενης υπεύθυνης δήλωσης.


3. Σχετικά με τον τελευταίο τετραήμερο κύκλο χρήσης της άδειας ειδικού σκοπού και τη χορήγηση της κανονικής άδειας διευκρινίζεται ότι, εάν οι εργαζόμενοι δεν έχουν προλάβει να ολοκληρώσουν το απαιτούμενο τετραήμερο (τρείς μέρες άδειας ειδικού σκοπού και μία κανονική άδεια) κάνοντας χρήση της μίας ημέρας ετήσιας κανονικής άδειας μέχρι την ημερομηνία λήξης της λειτουργίας των ανωτέρω μονάδων, τότε η κανονική άδεια θα μπορεί να λαμβάνεται στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, κατόπιν συμφωνίας των μέρων. Στην περίπτωση αυτή, στο σχετικό έντυπο Ε11.1 το οποίο είναι αναρτημένο στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ δηλώνεται η χρήση ή ο προγραμματισμός της χρήσης αυτής.


Β. Δυνατότητα χρήσης μειωμένου ωραρίου εργασίας γονέων ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο


Πέραν των ανωτέρω αναφερομένων και προς το σκοπό της διευκόλυνσης των εργαζομένων γονέων υπενθυμίζεται η διάταξη του άρθρου 35 του ν.4690/2020 (Α΄104), από την οποία δίνεται η δυνατότητα στους εργαζομένους δικαιούχους της άδειας ειδικού σκοπού, κατ' εξαίρεση των κείμενων διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας για τα χρονικά όρια εργασίας και μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2019-2020, ως αναλυτικά αναφέρεται ανωτέρω στην παρούσα, με αίτησή τους και κατόπιν συμφωνίας με τον εργοδότη, να εργασθούν με μείωση των ωρών του ημερήσιου συμβατικού τους ωραρίου, μέχρι και 25%, χωρίς ανάλογη μείωση των αποδοχών τους. Στην περίπτωση αυτήν απασχολούνται πέραν του ωραρίου τους σε άλλες εργάσιμες ημέρες σε χρόνο που συμφωνείται μεταξύ των μερών, κατά ώρες αντίστοιχες των ως άνω ωρών μείωσης του ωραρίου εργασίας τους, χωρίς επιπλέον αμοιβή υπερεργασίας και υπερωριακής απασχόλησης. Η διευκόλυνση αυτή χορηγείται ανεξάρτητα ή συμπληρωματικά της άδειας ειδικού σκοπού.Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΝΑ ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗ


Λήψη της σχετικής εγκυκλίου εδώ : Εγκύκλιος οικ. 26696/791.Οδηγίες για την εφαρμογή της Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας, με αρ. πρωτ. 17787/520/8.5.2020, (Β΄1778) «Παράταση της ισχύος του έκτακτου και προσωρινού μέτρου της χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», (Α’ 55).»

5 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

תגובות

דירוג של 0 מתוך 5 כוכבים
אין עדיין דירוגים

הוספת דירוג
bottom of page