top of page

Plan of Business

Financial

and Accounting Advisors

Νέα Π.Ν.Π. με ρυθμίσεις στήριξης της αγοράς εργασίας για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α' 157 10/8/2020 η νέα Π.Ν.Π. με επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας.


Συγκεκριμένα αναφέρονται τα εξής :


Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 1 του άρθρου 44, σε συνδυασμό προς τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 5, το άρθρο 9Α, το άρθρο 16,

την παρ. 3 του άρθρου 21, την παρ. 1 του άρθρου 22, τις παρ. 1 και 4 του άρθρου 25, το άρθρο 102, την παρ. 1 του

άρθρου 106 και το άρθρο 109 του Συντάγματος.

2. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη λήψης περαιτέρω μέτρων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, την προστασία από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της αγοράς εργασίας και τη διευκόλυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:


ΜΕΡΟΣ Α

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ


Άρθρο πρώτο

Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες που πλήττονται σημαντικά για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020


Ο τίτλος και η παρ. 1 του άρθρου 124 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) αντικαθίστανται ως εξής:


«Άρθρο 124

Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες που πλήττονται σημαντικά για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020

1. Επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν στους κλάδους του τουρισμού, εποχικής ή μη λειτουργίας, των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών, των χερσαίων μεταφορών επιβατών, του επισιτισμού, του πολιτισμού και του αθλητισμού, καθώς και κάθε άλλου κλάδου που πλήττεται σημαντικά, όπως αυτοί ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, βάσει ΚΑΔ, δύνανται να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων τους, που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή ή και να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, που έχουν προσληφθεί έως και τη δημοσίευση της παρούσας, για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020, κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα έως τριάντα (30) ημερών ανά μήνα και πάντως όχι πέραν της 30ής Σεπτεμβρίου 2020.».


Άρθρο δεύτερο

Ένταξη εργαζομένων στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

Η περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Ο μηχανισμός εφαρμόζεται σε εργαζόμενους που έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας.

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες μπορούν να κάνουν χρήση των ρυθμίσεων της παρούσας για έναν ή περισσότερους μήνες εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος του μηχανισμού για το σύνολο ή μέρος του προσωπικού τους».


5 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page