Μέτρα στήριξης των εκμισθωτών από τη μη είσπραξη μισθωμάτων


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3505/Β/24-8-2020 η Υπουργική Απόφαση Α. 1193 με τα μέτρα στήριξης των εκμισθωτών από τη μη είσπραξη μισθωμάτων


Θεσπίζεται έκπτωση για οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι δεν εισπράττουν το 40% του μισθώματος στα πλαίσια των μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας.


Οι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν δικαίωμα έκπτωσης 20% επί του εισπραχθέντος μισθώματος.


Το ποσό της έκπτωσης μειώνει οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση, με ημερομηνία καταβολής μετά την 31η Ιουλίου 2020. Από τη ρύθμιση εξαιρούνται οφειλές από ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής, οφειλές υπέρ αλλοδαπού δημοσίου και οφειλές από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων.


Οι οφειλές που τυγχάνουν έκπτωσης αφορούν:


α) Τον φόρο εισοδήματος, εισφορά αλληλεγγύης, τέλος επιτηδεύματος, φόρο πολυτελούς διαβίωσης,


β) Τον ΕΝΦΙΑ,


γ) Τον ΦΠΑ και


δ) Οποιοδήποτε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή χρηματική κύρωση που εμπίπτει στον ΚΦΔ.


Επίσης, καθορίζεται ότι το ποσό του μισθώματος που δεν εισπράχθηκε ή δεν θα εισπραχθεί, δεν συνιστά εισόδημα και δεν θα φορολογηθεί.


Λήψη της σχετικής απόφασης εδώ : Υπουργική Απόφαση Α. 1193 - ΦΕΚ 3505/Β/24-8-2020

4 προβολές0 σχόλια
Subscribe to Our Newsletter
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Pinterest
  • Instagram
  • YouTube

© 2020 | ALL RIGHTS RESERVED by  PLAN OF BUSINESS
Design by 16Reasons