Μέτρα στήριξης των εκμισθωτών από τη μη είσπραξη μισθωμάτων


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3505/Β/24-8-2020 η Υπουργική Απόφαση Α. 1193 με τα μέτρα στήριξης των εκμισθωτών από τη μη είσπραξη μισθωμάτων


Θεσπίζεται έκπτωση για οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι δεν εισπράττουν το 40% του μισθώματος στα πλαίσια των μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας.


Οι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν δικαίωμα έκπτωσης 20% επί του εισπραχθέντος μισθώματος.


Το ποσό της έκπτωσης μειώνει οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση, με ημερομηνία