top of page

Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων - Αναστολή συμβάσεων εργασίας


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ


Έχοντας υπόψη:


1. Τα άρθρα 32, 33 και 37 του ν. 4690/2020 «Κύρωση:


α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A’ 84) και


β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (A’ 90) και άλλες διατάξεις» (A’ 104),


2. τα άρθρα δέκατο και δωδέκατο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (A’ 90), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (A’ 104),


3. το άρθρο ενδέκατο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (A’ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (A’ 83),


4. το άρθρο δέκατο τρίτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (A’ 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (A’ 76),


5. τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (A’ 133),


6. τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (A’ 143), όπως ισχύουν,


7. τον ν. 1545/1985 «Εθνικό σύστημα προστασίας από την ανεργία και άλλες διατάξεις» (A’ 91),


8. τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (A’ 258),


9. την παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 219/1973 «Έλεγχος δαπανών ΝΠΔΔ και Οργανισμών υπό εποπτεία» (A’ 200),


10. το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (A’ 98), όπως ισχύει και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (A’ 133),


11. την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (A’ 145), όπως ισχύει,


12. το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (A’ 168), όπως ισχύει,


13. το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (A’ 181), όπως ισχύει,


14. το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (A’ 119),


15. το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (A’ 121),


16. το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (A’ 123),


17. την υπ’ αρ. 340/2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3051),

18. την υπ’ αρ. 40331/Δ1.13521/13.9.2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,


19. την υπ’ αρ. οικ. 12997/231/23.3.2020 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 993), όπως ισχύει,


20. την υπ’ αρ. οικ. 17788/346/8.5.2020 κοινή υπουργική απόφαση «Περαιτέρω μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την σταδιακή επαναλειτουργία της αγοράς εργασίας» (Β’ 1779), όπως ισχύει,


21. την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 34439/3.6.2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 5.6.2020 έως και 14.6.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2146),


22. την υπ’ αρ. οικ.21496/73/4.6.2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,


23. την ανάγκη στήριξης των εργαζομένων που απασχολούνται κατ’ επάγγελμα σε κύρια και μη κύρια ξενοδοχειακά και τουριστικά καταλύματα εποχικής λειτουργίας καθώς και των οδηγών τουριστικών λεωφορείων, για τους οποίους υπάρχει υποχρέωση επαναπρόσληψης κατά την τρέχουσα τουριστική περίοδο, οι οποίοι ωστόσο, ένεκα των νέων οικονομικών συνθηκών που αντιμετωπίζουν οι εν λόγω τουριστικές επιχειρήσεις, πλήττονται σημαντικά από τις δυσμενείς συνέπειες των μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19,


24. την ανάγκη στήριξης των εργαζομένων που απασχολούνται κατ’ επάγγελμα σε επιχειρήσεις του τουρισμού και επισιτισμού που λειτουργούν εποχικά και για τους οποίους αφενός δεν υπάρχει υποχρέωση επαναπρόσληψης κατά την τρέχουσα τουριστική περίοδο, αφετέρου ένεκα των νέων οικονομικών συνθηκών που αντιμετωπίζουν οι εν λόγω τουριστικές επιχειρήσεις, πλήττονται σημαντικά από τις δυσμενείς συνέπειες των μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19,


25. την επιτακτική ανάγκη στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, που ανήκουν στους κλάδους της εστίασης, του τουρισμού, των μεταφορών, του πολιτισμού και αθλητισμού, οι οποίοι πλήττονται σημαντικά από τις δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19,


26. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη μέχρι ύψους τετρακοσίων είκοσι εννέα εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα ευρώ (429.789.690,00 €) η οποία βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020, Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ΕΦ 1033-5010000000, ΑΛΕ 2310989899.


Ειδικότερα,


α) από την εφαρμογή του κεφαλαίου Α προκαλείται δαπάνη ύψους έως 138.840.000,00 ευρώ,


β) από την εφαρμογή του κεφαλαίου Β προκαλείται δαπάνη ύψους έως 52.500.000,00 ευρώ, η οποία θα πληρωθεί από τον ΟΑΕΔ με ισόποση επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,


γ) από την εφαρμογή του κεφαλαίου Γ προκαλείται δαπάνη ύψους έως 238.449.690, 00 ευρώ, αποφασίζουμε:


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Μέτρα στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεωνεργοδοτών κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων εποχικής λειτουργίας, καθώς και επιχειρήσεων-εργοδοτών τουριστικών λεωφορείων


Άρθρο 1

Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σε επαναλειτουργούσες επιχειρήσεις, εποχικής λειτουργίας, κατά τη θερινή τουριστική περίοδο 2020


1. Οι εργοδότες-επιχειρήσεις κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων και τουριστικών λεωφορείων, εποχικής λειτουργίας, δύνανται να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησής τους, κατά το χρονικό διάστημα από 1/6/2020 έως και 30/9/2020:


α) για εργαζόμενους που προσλήφθηκαν ή θα επαναπροσληφθούν υποχρεωτικά, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1346/1983 (A’ 46), σε συνδυασμό με τους όρους κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας που είναι σε ισχύ, και


β) για εργαζόμενους που προσλήφθηκαν ή θα επαναπροσληφθούν υποχρεωτικά, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 38 του ν. 1836/1989 (A’ 79), σε συνδυασμό με τους όρους συλλογικών συμβάσεων εργασίας που είναι σε ισχύ.


Σε κάθε περίπτωση οι ανωτέρω επιχειρήσεις - εργοδότες υποχρεούνται να επαναπροσλάβουν, κατά τη θερινή τουριστική περίοδο του έτους 2020: για την περίπτωση


α) της παρούσας παραγράφου, τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που είχαν κατά μέσο όρο τα δύο προηγούμενα έτη (2018-2019) και κατά προτεραιότητα τους εργαζομένους, οι οποίοι απασχολήθηκαν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο του έτους 2019 και για την περίπτωση


β) τους ίδιους εργαζόμενους που απασχολήθηκαν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο του έτους 2019.


2. Οι εργαζόμενοι της παρ. 1, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται σε αναστολή, είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A’ 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (A’ 76).


3. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις-εργοδότες που κάνουν χρήση των ρυθμίσεων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας κατά το χρονικό διάστημα από 1/6/2020 έως 30/9/2020 και σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες.


Άρθρο 2

Εργαζόμενοι με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις εποχικής λειτουργίας, που δεν θα επαναλειτουργήσουν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο 2020


Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις -εργοδότες κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων και τουριστικών λεωφορείων, εποχικής λειτουργίας, που δεν θα επαναλειτουργήσουν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο 2020, με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1346/1983 (A’ 46), την παρ. 5 του άρθρου 38 του ν. 1836/1989 (A’ 79), σε συνδυασμό με τους σχετικούς όρους συλλογικών συμβάσεων εργασίας που είναι σε ισχύ, είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, για το χρονικό διάστημα από 1/6/2020 έως 30/9/2020.


Άρθρο 3

Αποζημίωση ειδικού σκοπού


1. Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή, σε επιχειρήσειςεργοδότες των άρθρων 1 και 2 του παρόντος κεφαλαίου, είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534) ευρώ, ανά μήνα, για το χρονικό διάστημα από 1/6/2020 έως 30/9/2020, εφόσον δεν έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη. Σε περίπτωση κατά την οποία η αναστολή σύμβασης εργασίας ανακληθεί οριστικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος κεφαλαίου, η αποζημίωση ειδικού σκοπού υπολογίζεται κατ’ αναλογία των ημερών αναστολής.


2. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.


Άρθρο 4

Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού


Α. Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού εργαζομένων με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σε επαναλειτουργούσες επιχειρήσεις κατά τη θερινή τουριστική περίοδο 2020


1) Υπεύθυνη δήλωση επιχειρήσεων-εργοδοτών για τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού από τους εργαζόμενους


1. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος κεφαλαίου υποχρεούνται να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία δηλώνουν:


α) τους εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους τελούν σε αναστολή και


β) τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μίσθιου ακινήτου, εφόσον έχουν επαγγελματική μίσθωση ακινήτου προς εξυπηρέτηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.


2. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αυθημερόν, στους εργαζόμενούς τους, δηλώνοντάς τους και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».


2) Υπεύθυνη δήλωση των εργαζομένων για τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού


1. Οι εργαζόμενοι υποβάλλουν υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.services.gov.gr) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.


2. Στην υπεύθυνη δήλωση συμπεριλαμβάνονται, εκτός των προσωπικών τους στοιχείων και του αριθμού πρωτοκόλλου καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», τα οποία αντλούνται αυτόματα από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», και τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ).


Επίσης, δηλώνουν και το αν μισθώνουν κύρια κατοικία, καθώς και τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μίσθιου ακινήτου, προκειμένου να τύχουν της έκπτωσης ενοικίου, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών.


Β. Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού εργαζομένων με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σε επιχειρήσειςεργοδότες, που δεν θα επαναλειτουργήσουν, κατά τη θερινή τουριστική περίοδο 2020 - υπεύθυνη δήλωση των εργαζομένων για τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού.


1. Οι εργαζόμενοι του άρθρου 2 του παρόντος κεφαλαίου υποβάλλουν υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (A’ 75), στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.services.gov.gr), χωρίς να απαιτείται υπεύθυνη δήλωση εργοδότη.


2. Στην υπεύθυνη δήλωση συμπεριλαμβάνονται, εκτός των προσωπικών τους στοιχείων και των στοιχείων του εργοδότη τους που ήταν εργαζόμενοι και δεν επαναλειτούργησε, στοιχεία που αντλούνται αυτόματα από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», και τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ).

Επίσης, δηλώνουν και το αν μισθώνουν κύρια κατοικία, καθώς και τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μίσθιου ακινήτου, προκειμένου να τύχουν της έκπτωσης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών.


3. Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού πραγματοποιείται κατόπιν διασταύρωσης και ελέγχου των στοιχείων των δυνητικά δικαιούχων με τα στοιχεία που τηρούνται στα ΠΣ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και σχετικά αρχεία e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ και λοιπών συναρμόδιων φορέων.


Άρθρο 5

Υποχρέωση ανάκλησης αναστολών συμβάσεων εργασίας και λοιπές ρυθμίσεις


1. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων και των τουριστικών λεωφορείων του άρθρου 1 υποχρεούνται να προβούν σε οριστική ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων, με βάση το ποσοστό πληρότητας της επιχείρησης, σταδιακά ως εξής:


i) με τη συμπλήρωση 20% της πληρότητας, οριστική ανάκληση της αναστολής τουλάχιστον του 1/3 των συμβάσεων εργασίας των ανωτέρω εργαζομένων, 23040 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 2268/13.06.2020


ii) με τη συμπλήρωση 50% της πληρότητας, οριστική ανάκληση αναστολής τουλάχιστον του 2/3 των συμβάσεων εργασίας των ανωτέρω εργαζομένων, iii) με τη συμπλήρωση 80% της πληρότητας, οριστική ανάκληση αναστολής όλων των συμβάσεων εργασίας των ανωτέρω εργαζομένων.


2. Οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων των οποίων ανακαλείται οριστικά η αναστολή δεν δύναται να τεθούν εκ νέου σε αναστολή.


3. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις - εργοδότες δύνανται να κάνουν χρήση του Μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (A’ 104), δηλαδή να υπαγάγουν στον εν λόγω μηχανισμό τους εργαζόμενους, των οποίων η αναστολή των συμβάσεων εργασίας έχει ανακληθεί οριστικά και οι συμβάσεις εργασίας τους είναι πλήρους απασχόλησης έως 30/9/2020, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην κοινή υπουργική απόφαση εφαρμογής του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 αναφορικά με τη διαδικασία ένταξης στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και των δηλώσεων οριστικών ανακλήσεων των αναστολών των συμβάσεων εργασίας.


4. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου υποχρεούνται να δηλώσουν την οριστική ανάκληση των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους στο ειδικά διαμορφωμένο έντυπο στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».


Πίνακας 1 (υπεύθυνες δηλώσεις άρθρου 1)


1. Οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις των επιχειρήσεων - εργοδοτών του άρθρου 1 του παρόντος μπορούν να υποβάλλονται για τον μήνα Ιούνιο συγκεντρωτικά από 1/7/2020 έως και 7/7/2020. Οι δε εργαζόμενοι σε αυτές μπορούν να υποβάλλουν τις υπεύθυνες δηλώσεις τους, εφόσον απαιτείται ή να τις τροποποιήσουν από 1/7/2020 έως και 8/7/2020. Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού θα πραγματοποιηθεί από 13/7/2020 έως και 14/7/2020.


2. Οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος για τον μήνα Ιούλιο μπορούν να υποβάλλονται συγκεντρωτικά από 1/8/2020 έως και 7/8/2020. Οι δε εργαζόμενοι σε αυτές μπορούν να υποβάλλουν τις υπεύθυνες δηλώσεις τους, εφόσον απαιτείται ή να τις τροποποιήσουν από 1/8/2020 έως και 8/8/2020. Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού θα πραγματοποιηθεί από 10/8/2020 έως και 12/8/2020.


3. Οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος για τον μήνα Αύγουστο μπορούν να υποβάλλονται συγκεντρωτικά από 1/9/2020 έως και 7/9/2020. Οι δε εργαζόμενοι σε αυτές μπορούν να υποβάλλουν τις υπεύθυνες δηλώσεις τους, εφόσον απαιτείται ή να τις τροποποιήσουν από 1/9/2020 έως και 8/9/2020. Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού θα πραγματοποιηθεί από 10/9/2020 έως και 11/9/2020.


4. Οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος για τον μήνα Σεπτέμβριο μπορούν να υποβάλλονται συγκεντρωτικά από 1/10/2020 έως και 7/10/2020. Οι δε εργαζόμενοι σε αυτές μπορούν να υποβάλλουν τις υπεύθυνες δηλώσεις τους, εφόσον απαιτείται ή να τις τροποποιήσουν από 1/10/2020 έως και 8/10/2020. Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού θα πραγματοποιηθεί από 12/10/2020 έως και 14/10/2020.


Πίνακας 2 (υπεύθυνες δηλώσεις άρθρου 2)


1. Οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις των εργαζομένων του άρθρου 2 του παρόντος μπορούν να υποβάλλονται για τον μήνα Ιούνιο από 1/7/2020 έως και 7/7/2020. Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού θα πραγματοποιηθεί από 13/7/2020 έως και 14/7/2020.


2. Οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις των εργαζομένων του άρθρου 2 του παρόντος για τον μήνα Ιούλιο μπορούν να υποβάλλονται από 1/8/2020 έως και 7/8/2020. Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού θα πραγματοποιηθεί από 10/8/2020 έως και 12/8/2020.


3. Οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις των εργαζομένων του άρθρου 2 του παρόντος για τον μήνα Αύγουστο μπορούν να υποβάλλονται από 1/9/2020 έως και 7/9/2020. Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού θα πραγματοποιηθεί από 10/9/2020 έως και 11/9/2020.


4. Οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις των εργαζομένων του άρθρου 2 του παρόντος για τον μήνα Σεπτέμβριο μπορούν να υποβάλλονται από 1/10/2020 έως και 7/10/2020. Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού θα πραγματοποιηθεί από 12/10/2020 έως και 14/10/2020.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Έκτακτη αποζημίωση εποχικά εργαζομένων χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης


Άρθρο 1

Χορήγηση έκτακτης αποζημίωσης εποχικά εργαζομένων του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης


1. Εγκρίνουμε τη χορήγηση μηνιαίας έκτακτης αποζημίωσης σε κάθε εποχικά εργαζόμενο του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου που πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:


α) απασχολήθηκε κατά το έτος 2019, με πλήρη ή μερική απασχόληση χωρίς να υπάρχει υποχρέωση επαναπρόσληψης κατά τις ισχύουσες διατάξεις,


β) επιδοτείται με βάση την περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 4, σε συνδυασμό με την παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 1545/1985 (A’ 91) και έλαβε:


i. τακτική επιδότηση ανεργίας, διάρκειας τριών (3) μηνών και πέντε (5) ημερών κατά το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο 2019 έως και τον Φεβρουάριο 2020 ή


ii. τακτική επιδότηση ανεργίας, της οποίας η διάρκεια σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 1545/1985 επιμηκύνθηκε κατά έναν (1) μήνα κατά το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο 2019 έως και τον Φεβρουάριο 2020.