top of page

Plan of Business

Financial

and Accounting Advisors

Λογιστική μετρητών και αρχή δεδουλευμένου. Διαφορά λογιστικού και φορολογικού κέρδους


Στο παρόν άρθρο θα κάνουμε μια αναφορά σε ότι έχει σχέση με την λογιστική των μετρητών και την μέθοδο του δεδουλευμένου. Επίσης θα αναφέρουμε ορισμένα παραδείγματα για να μπορέσουμε να δώσουμε μια σαφή εικόνα και επίσης θα επισημάνουμε τις διαφορές μεταξύ λογιστικού κέρδους και φορολογητέου κέρδους πάντα σε βάση με την λογιστική μετρητών.


Κάθε μικρή επιχείρηση θα πρέπει να κάνει μια επιλογή μεταξύ λογιστικής μετρητών ( εφόσον αυτή εφαρμοστεί και καθιερωθεί ) ή την μέθοδο του δεδουλευμένου. Η διαφορά μεταξύ των δύο αφορά τα έξοδα και τα έσοδα. Στη λογιστική μετρητών έναντι της λογιστικής μεθόδου δεδουλευμένης βάσης, οι περισσότεροι ειδικοί συνιστούν τη μέθοδο της αυτοτέλειας των χρήσεων για τις επιχειρήσεις, ωστόσο, υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και στις δύο. Ωστόσο οι γενικά αποδεκτές αρχές της λογιστικής και τα IFRS δεν συνιστούν την λογιστική μετρητών.


Αναλυτικά, σύμφωνα με την λογιστική μετρητών, θα έχουμε καταγράψει το εισόδημα όταν λαμβάνεται πραγματικά από τους πελάτες. Ομοίως, θα έχουμε και την καταγραφή εξόδων.


Έτσι για παράδειγμα, αν έχουμε πώληση 500,00 € εμπορεύματος στον πελάτη την 1η Ιανουαρίου 2020 και είσπραξη την 1η Μαρτίου 2020, χρησιμοποιώντας τη λογιστική μετρητών, το εισόδημα καταγράφετε την 1 Μαρτίου 2020.


Ωστόσο, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο αυτή υπάρχει η τάση να στρεβλώνεται η εικόνα των εσόδων και εξόδων, διότι δεν λαμβάνετε υπόψη και για περιπτώσεις όπου υπάρχει επέκταση πίστωσης σε πελάτες ή δάνειο ώστε η επιχείρηση να μπορεί να προχωρά σε αγορές από προμηθευτές. Η μέθοδος αυτή μπορεί επίσης να οδηγήσει σε εσφαλμένο συμπέρασμα ότι η επιχείρηση δεν είναι οικονομικά υγιέστατη. Για παράδειγμα, αν μια επιχείρηση παρουσιάσει πολλές εισπράξεις από ένα μήνα, ενδέχεται να δοθεί η εικόνα ότι η επιχείρησή παρουσιάζει υγιή οικονομικά δεδομένα, όταν στην πραγματικότητα, οι πωλήσεις πραγματοποιήθηκαν πολλούς μήνες νωρίτερα.


Η αυτοτέλεια των χρήσεων, σημαίνει ότι για κάθε διαχειριστική περίοδο πρέπει να προσδιορίζεται αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα, το οποίο θα αφορά σε πράξεις και συναλλαγές που λογιστικοποιήθηκαν και υλοποιήθηκαν εντός της συγκεκριμένης αυτής περιόδου. Έτσι σύμφωνα με αυτό, όταν έχουμε πώληση, η καταγραφή εσόδου γίνεται κατά την ημερομηνία της πώλησης, και όχι όταν έχουμε την αντίστοιχη είσπραξη από τον πελάτη. Αντίστοιχα το ίδιο ισχύει και για τα έξοδα, δηλαδή η επιχείρηση θα επιβαρυνθεί με το κόστος ακόμα και εάν στην διαχειριστική χρήση δεν έχει καταβάλει το αντίστοιχο τίμημα. Οι περισσότεροι ειδικοί συμφωνούν ότι η μέθοδος αυτή δίνει μια καλύτερη εικόνα των δημοσιονομικών προοπτικών της επιχείρησης. Με τον διαχωρισμό των λογαριασμών σε εισπρακτέους και πληρωτέους, θα έχει η επιχείρηση μια σαφέστερη εικόνα των κερδών για κάθε δεδομένη περίοδο.


Στο παραπάνω παράδειγμα, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της αυτοτέλειας των χρήσεων θα καταγραφούν τα 500,00 € ως εισόδημα από την 1η Ιανουαρίου 2020, την ημέρα που θα πωληθεί το εμπόρευμα, αντί για την 1η Μαρτίου 2020, όταν η επιχείρηση θα εισπράξει από τον πελάτη.


Σε συνέχεια θα αναφερθούμε στο ποια είναι η διαφορά μεταξύ λογιστικών κερδών και φορολογητέου εισοδήματος.


Το λογιστικό κέρδος μιας επιχείρησης και το φορολογητέο εισόδημα μπορεί να είναι διαφορετικά σε ορισμένες περιόδους λόγω των διαφορών στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση και υποβολή των δηλώσεων φόρου. Ως αποτέλεσμα, οι επιχειρήσεις αναφέρουν δεδουλευμένα έσοδα και έξοδα στις οικονομικές καταστάσεις για την εξαγωγή λογιστικού κέρδους.


Έτσι το λογιστικό κέρδος μπορεί να υπερβαίνει το φορολογητέο εισόδημα σε ορισμένες περιόδους :


  • Δεδουλευμένα έσοδα

Χρησιμοποιώντας την μέθοδο του δεδουλευμένου, οι επιχειρήσεις αναφέρουν έσοδα, ακόμη και αν οι πελάτες δεν έχουν καταβάλει το αντίτιμο. Κατά συνέπεια, η αναγνώριση των εσόδων αυξάνει το λογιστικό κέρδος. Από την άλλη πλευρά, με τη χρήση της λογιστικής μετρητών οι επιχειρήσεις δεν αναφέρουν τυχόν έσοδα, εκτός εάν έχει καταβληθεί το αντίτιμο για τις πωλήσεις. Ως αποτέλεσμα, το φορολογητέο εισόδημα κατά την ίδια περίοδο είναι ενδεχομένως χαμηλότερο από το λογιστικό κέρδος.


  • Προπληρωμένα έξοδα

Οι προπληρωμένες δαπάνες αφορούν μελλοντικές περιόδους, αλλά καταβάλλονται κατά την τρέχουσα περίοδο. Χρησιμοποιώντας την μέθοδο του δεδουλευμένου, οι επιχειρήσεις αναφέρουν έξοδα όταν πραγματοποιούνται. Ως αποτέλεσμα, μόνο ένα μέρος των προπληρωμένων εξόδων αναφέρεται ως έξοδα που προκύπτουν από την τρέχουσα περίοδο. Χρησιμοποιώντας τη λογιστική μετρητών, οι επιχειρήσεις αναφέρουν το συνολικό ποσό των δαπανών σε μετρητά ως έξοδο στην τρέχουσα περίοδο, και έτσι επέρχεται η μείωση του φορολογητέου εισοδήματος.


Το λογιστικό κέρδος σε συνέχεια μπορεί να είναι μικρότερο από το φορολογητέο εισόδημα σε ορισμένες περιόδους.


  • Μη δεδουλευμένα έσοδα

Τα μη δεδουλευμένα έσοδα είναι εισπράξεις από τους πελάτες για την παραλαβή των αγαθών ή υπηρεσιών σύμφωνα με την πάροδο του χρόνου σε πολλαπλές περιόδους. Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του δεδουλευμένου, οι επιχειρήσεις αναφέρουν μόνο ένα μέρος του συνόλου των μη δεδουλευμένων εσόδων ως έσοδα που προκύπτουν κατά την τρέχουσα περίοδο, με αποτέλεσμα πιθανώς να παρουσιάσουν χαμηλότερο λογιστικό κέρδος. Χρησιμοποιώντας τη λογιστική μετρητών, οι επιχειρήσεις αναφέρουν το συνολικό ποσό των εισπράξεων ως έσοδα κατά την τρέχουσα περίοδο, οπότε επέρχεται αύξηση του φορολογητέου εισοδήματος.


  • Δεδουλευμένα έξοδα

Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του δεδουλευμένου της χρηματοοικονομικής λογιστικής, οι επιχειρήσεις παρουσιάζουν τα έξοδα όταν καταβάλλονται. Ως αποτέλεσμα, όσο περισσότερα δεδουλευμένα έξοδα, τόσο χαμηλότερο είναι το λογιστικό κέρδος. Χρησιμοποιώντας λογιστική μετρητών οι επιχειρήσεις δεν αναφέρουν οποιαδήποτε έξοδα για υποβολή των δηλώσεων φόρου στην περίοδο. Έτσι, με αναφορά λιγότερων εξόδων, το φορολογητέο εισόδημα είναι δυνητικά υψηλότερο από το λογιστικό κέρδος κατά την ίδια περίοδο.


Καταλήγοντας είναι φανερό ποιες είναι οι επιπτώσεις και των δυο μεθόδων εφόσον εφαρμοστούν από τις επιχειρήσεις. Κάναμε μια προσπάθεια να παρουσιάσουμε και τις δυο μεθόδους , ωστόσο είναι σημαντικό να εξετάσουμε τα οφέλη της μεθόδου των μετρητών καθώς και τα μειονεκτήματα της.


7 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page