top of page

Plan of Business

Financial

and Accounting Advisors

Λογιστικές εκτιμήσεις. Συμβολή και σημασία για την λήψη αποφάσεων.


Οι οικονομικές καταστάσεις παρέχουν στους επενδυτές και στους αναλυτές πληροφορίες σχετικά με την ικανότητα μιας οικονομικής οντότητας για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών συναλλαγών και το πώς αυτές δημιουργούν αξία . Το έργο του οικονομικού τμήματος είναι να συγκεντρώνει τις πληροφορίες για να τις χρησιμοποιήσει κατά τη δημιουργία των οικονομικών καταστάσεων. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τόσο τα πραγματικά ποσά όσο και τα εκτιμώμενα ποσά. Οι λογιστικές εκτιμήσεις, απαιτούν τον καθορισμό της οικονομικής αξίας για την καταγραφή, όταν η πραγματική αξία είναι άγνωστη.


Οι λογιστικές εκτιμήσεις παρόλα αυτά βελτιώνουν την ακρίβεια των οικονομικών καταστάσεων, με αποτέλεσμα οι επενδυτές και οι αναλυτές να λαμβάνουν αποφάσεις με βάση αυτές. Σε συνέχεια υφίσταται η υποχρέωση δημιουργίας των δηλώσεων αυτών. Όταν γνωρίζουμε ότι συνέβη στις οικονομικές δραστηριότητες, ακόμη και αν το ποσό είναι άγνωστο, αυτό πρέπει να αντανακλάται στις εν λόγω δραστηριότητες. Η εκτίμηση της αξίας των εν λόγω δραστηριοτήτων επιτρέπει να συμπεριληφθεί η εν λόγω επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.


Για τις λογιστικές εκτιμήσεις είναι χρήσιμο, μια αξιόπιστη βάση για την εκτίμηση αυτών των αριθμών. Για αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθούν ιστορικά στοιχεία, έγγραφα για την εκτίμηση των αξιών. Τα ιστορικά στοιχεία, παρέχουν μια αξιόπιστη βάση για τις αξίες που σπάνια αλλάζουν. Η τεκμηρίωση παρέχει μια καλή βάση, όταν π.χ. χρησιμοποιείται μια σύμβαση προμηθευτή για την εκτίμηση . Αν έχουμε υπολογισμό με αυτή την εκτίμηση θα πρέπει να τεκμηριώνονται οι υπολογισμοί . Κατόπιν είναι εύλογο να τηρούνται σημειώσεις σχετικά με τη βάση που χρησιμοποιήθηκε για την μελλοντική αναφορά.


Οι λογιστικές εκτιμήσεις περιλαμβάνουν υπολογισμούς αποσβέσεων, αξιώσεις εγγυήσεων ή επισφαλείς απαιτήσεις. Οι αποσβέσεις απαιτούν την εκτίμηση του αριθμού των ετών του περιουσιακού στοιχείου, το πώς η οικονομική οντότητα θα χρησιμοποιήσει το περιουσιακό στοιχείο και την αξία του περιουσιακού στοιχείου κατά το τέλος της ζωής του . Οι εκτιμήσεις αξίωσης εγγύησης απαιτούν την εκτίμηση του αριθμού των πελατών που θα υποβάλουν αξιώσεις εγγύησης και το κόστος για κάθε απαίτηση. Οι εκτιμήσεις για το χρέος απαιτούν την εκτίμηση του αριθμού των πελατών που δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν στο χρέος τους και στην αξία των εν λόγω λογαριασμών.


Σε ορισμένες περιπτώσεις, επιβάλλεται η αναθεώρηση προηγούμενων εκτιμήσεων ώστε να είμαστε σε θέση να τις χρησιμοποιήσουμε για τον υπολογισμό αξιών με τα οικονομικά αρχεία . Τέλος, δεν πρέπει να υπάρχει μεταβολή προηγούμενων εκθέσεων.

0 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων
bottom of page