Λειτουργικά Τρόφιμα


Ο πρωταρχικός ρόλος της διατροφής είναι να προσφέρει επαρκή θρεπτικά συστατικά και να καλύψει βασικές μεταβολικές ανάγκες, ενώ παράλληλα να δώσει στον καταναλωτή την αίσθηση της ικανοποίησης και της ευημερίας. Πρόσφατες έρευνες ωστόσο, υποστηρίζουν την υπόθεση ότι, πέρα των διατροφικών αναγκών, η διατροφή μπορεί να ρυθμίσει διάφορες φυσιολογικές λειτουργίες και να δώσει επιβλαβή ή ευεργετικά αποτελέσματα σε ορισμένες ασθένειες (Granato και συν. 2010, Koletzko και συν. 1998). Ιστορικά, η διατροφική κατάσταση των πληθυσμών πλήττετε κυρίως από υψηλή πρόσληψη σακχάρων, κορεσμένων και trans λιπαρών οξέων, χαμηλή πρόσληψη διαιτητικών ινών, βιταμινών και βασικών μετάλλων.


Αυτή η παγκόσμια επικρατούσα κατάσταση η οποία προέκυψε από τις κακιές συνήθειες των καταναλωτών είναι το κύριο πρόβλημα για τις μη μεταδιδόμενες χρόνιες ασθένειες. Για τη μείωση των κινδύνων των παραπάνω ασθενειών έχει προταθεί η ανάπτυξη νέων προϊόντων που περιέχουν βιολειτουργικά συστατικά (Roberfroid 2002). Ο όρος των λειτουργικών τροφίμων ορίστηκε αρχικά στην Ιαπωνία κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 ως τρόφιμα για συγκεκριμένη χρήση για την υγεία [FOSHU (Foods for Specified Health Use)].


Τη δεκαετία του 1990 το ενδιαφέρον των καταναλωτών για τα λειτουργικά τρόφιμα αυξήθηκε σημαντικά λόγω της μεγάλης ευαισθητοποίησης του πληθυσμού για θέματα υγείας. Οι καταναλωτές άρχισαν να βλέπουν τη διατροφή τους σαν ένα μέσο όχι μόνο για να καλύψουν τις ανάγκες για θρεπτικά συστατικά αλλά και σαν μέσο για την πρόληψη από χρόνιες ασθένειες (Hasler 2000). Με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής καθώς και την εκθετική αύξηση των δαπανών για υγειονομική περίθαλψη η παγκόσμια κοινωνία χρειάζεται να εκμεταλλευτεί τις νέες προκλήσεις μέσω της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών που οδηγούν σε σημαντικές τροποποιήσεις στη ζωή των ανθρώπων. Αυτή η τάση και η πρόοδος της επιστήμη των τροφίμων έχει σαν αποτέλεσμα τη βελτίωση της δομής και της σύνθεσης των προϊόντων διατροφής, δημιουργώντας τρόφιμα που παρέχουν χαρακτηριστικά πέρα των θρεπτικών ιδιοτήτων τους (Kwak και Jukes 2001, Behrens και συν. 2001).


Η ιδέα για τρόφιμα με σκοπό τη «προφύλαξη ή προστασία» της υγείας δεν είναι καινούργια. Από πολύ παλιά ο άνθρωπος έκανε προσπάθειες για πρόληψη ή θεραπεία ασθενειών με τη βοήθεια φυσιολογικά ενεργών συστατικών και τροφίμων. Τα λειτουργικά τρόφιμα περιέχουν ή εμπλουτίζονται με συστατικά που προέρχονται από φυσικά υλικά ή που έχουν τροποποιηθεί με τεχνολογικά ή βιοτεχνολογικά μέσα. Κάποια τέτοια τρόφιμα μπορεί να αποτελούν μέρος της καθημερινής διατροφής έχοντας θετική επίδραση σε ειδικές λειτουργίες του οργανισμού, για παράδειγμα στο πεπτικό σύστημα. Η θετική τους επίδραση στον οργανισμό οφείλεται σε βιολογικά ενεργά συστατικά, τα οποία έχουν ευεργετική δράση στην υγεία όπως την παρεμπόδιση ή/και τη θεραπεία ασθενειών (No-Seong Kwak και Jukes 1999).


Τα τελευταία χρόνια αυξάνεται συνεχώς η αποδοχή και η αγοραστική τους δύναμη στις προηγμένες χώρες. Κατ' αυτόν τον τρόπο ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των καταναλωτών για νέα τρόφιμα που προάγουν την υγεία. Σύμφωνα με μελέτες έχει αποδιχθεί η επίδραση ορισμένων συστατικών στην υγεία του ανθρώπου. Τα πιο συχνά τροφοθεραπευτικά συστατικά των λειτουργικών τροφίμων είναι: τα αντιοξειδωτικά (λυκοπένιο), οι βιταμίνες (A, C, Ε), τα πολυακόρεστα λιπαρά, τα ιχνοστοιχεία μετάλλων, τα αμινοξέα, οι πρωτεΐνες, τα πεπτίδια και οι προβιοτικοί μικροοργανισμοί (Dillard 2000).Βιβλιογραφία

1. Granato D, Castro IA, Masson ML, Ribeiro JCB. 2010a. Sensory evaluation and physicochemical optimization of soy-based desserts using response surface methodology. Food Chem 121:899–906.

2. Koletzko B, Aggett PJ, Bindels JG. 1998. Growth, development and differentiation: a functional food science approach. Braz J Nutr 80:35–45.

3. Roberfroid MB. 2002. Functional food concept and its application to prebiotics. Dig Liver Dis 34:S105–S110.

4. Hasler CM. The Changing Face of Fuctional Foods. J of the AmColl of Nutr. 2000, 19(90005):499 – 506

5. Kwak N, Jukes DJ. 2001. Functional foods. Part 1: the development of a regulatory concept. Food Control 12:99– 107.

6. Behrens JH, Roig SM, Da Silva MAAP. 2001. Aspectos de funcionalidade, de rotulagem e de aceitac¸˜ao de extrato hidrossol´uvel de soja fermentado e cultura l´acteas probi´oticas. Cien Tec Alim 34:99–106

7. No-Seong Kwak, Jukes D.J., "Functional Foods. Part 1: the development of a regulatory concept", Food Conkol, 12 (2) (1999), 99-107.

8. Dillard C.J., German J.B., "Phytochemicals: neutraceuticals and human health", Journal of the Science of Food and Agriculture, 80 (12) (2000), 1744-1756.

9. Κωνσταντίνα Τζια, Λειτουργικά τρόφιμα: Τεχνολογία, προοπτικές, χρήσεις (https://helios-eie.ekt.gr/EIE/bitstream/10442/538/1/M01.036.19.pdf)

665 προβολές0 σχόλια
Subscribe to Our Newsletter
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Pinterest
  • Instagram
  • YouTube

© 2020 | ALL RIGHTS RESERVED by  PLAN OF BUSINESS
Design by 16Reasons