Κοινή Υπουργική Απόφαση ΓΔΟΥ 217/2020 - ΦΕΚ 3948/Β/15-9-2020


Κοινή Υπουργική Απόφαση ΓΔΟΥ 217/2020 - ΦΕΚ 3948/Β/15-9-2020. Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Ιούλιο 2020.


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ