Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Α.1191 ΦΕΚ 3506/Β/25-8-2020


Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Α.1191 ΦΕΚ 3506/Β/25-8-2020 Καθορισμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών, της διαδικασίας προσδιορισμού των δικαιούχων του ευεργετήματος, των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα για την εφαρμογή των περιπτώσεων α και β της παρ. 2 και της παρ. 4 του άρθρου 47 του ν. 4701/2020 «Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτ