Κατάρτιση Budget για τμήμα πωλήσεων και Διοίκησης


Ο προϋπολογισμός για έξοδα πώλησης & διοικητικής δαπάνης αποτελείται από τους προϋπολογισμούς τμημάτων, όπως πωλήσεων, εμπορικού, οικονομικού, μάρκετινγκ. Συνολικά, ο προϋπολογισμός αυτός μπορεί να ανταγωνιστεί το μέγεθος του προϋπολογισμού που γίνεται για την παραγωγή και, συνεπώς, αξίζει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή σε αυτόν. Ο προϋπολογισμός συνήθως γίνεται είτε σε μηνιαία είτε τριμηνιαία μορφή. Μπορεί επίσης να χωριστεί σε τμήματα για ξεχωριστό προϋπολογισμό πωλήσεων και μάρκετινγκ και ξεχωριστό τμήμα για προϋπολογισμό που αφορά την διοίκηση.


Οι πληροφορίες σε αυτόν τον προϋπολογισμό δεν προέρχονται άμεσα από άλλους προϋπολογισμούς. Αντ 'αυτού, η διοίκηση χρησιμοποιεί το σύνολο της εταιρικής δραστηριότητας για να καθορίσει το κατάλληλο επίπεδο στο οποίο πρέπει να διακυμανθούν οι δαπάνες. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει ανάλυση βάσει κόστους, για να προσδιοριστεί ποιες δραστηριότητες είναι πιθανό να χρειαστούν περισσότερο ή λιγότερο σύμφωνα με τα επίπεδα πωλήσεων και τις μεταβολές των κεφαλαίων. Κατά τη δημιουργία αυτού του προϋπολογισμού, είναι χρήσιμο να προσδιοριστούν τα σημεία δραστηριότητας της επιχείρησης στα οποία μπο