Η χρηματοδότηση ως επιχειρηματικό εργαλείο


Οι ταμειακές ροές της επιχείρησης δεν είναι απλώς ένα όργανο μέτρησης της ευημερίας της, είναι επίσης ένα μέσο για να ολοκληρωθεί μια σειρά επιχειρηματικών στόχων. Για παράδειγμα, οι ταμειακές ροές μπορούν να καθορίσουν αν μια επιχείρηση μπορεί να αποκτήσει επιπλέον αποθέματα για την κάλυψη απρόβλεπτης ζήτησης, να επενδύσει σε νέες ευκαιρίες ή να επεκτείνει την πίστωση σε μεγάλους πελάτες.