Η σχέση μεταξύ Γενικής Διεύθυνσης και τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού. Καθήκοντα και στόχοι.