Η συνέπεια της λανθασμένης απογραφής αποθεμάτων στην καταβολή του Φόρου Εισοδήματος