Η σημασία του όρου Business Enterprise σήμερα. Οι απαιτήσεις του αύριο


Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα έχει μπροστά της μια νέα πραγματικότητα, η οποία συνοδεύεται από τις παγκόσμιες τεχνολογικές εξελίξεις, κοινωνικές προσαρμογές και νέους οικονομικούς όρους.


Αυτό καθιστά υποχρεωτική την αναφορά μας στην ουσία του όρου Business Enterprise, ο οποίος θα μελετηθεί στην παρούσα τοποθέτηση, ως εκείνος ο όρος που αντιπροσωπεύει πλέον το πνεύμα και τη στάση της επιχειρηματικής κοινότητας καθώς και του χαρακτήρα της οικονομίας μπροστά στις ταχύτατες εξελίξεις.


Αρχικά, θεωρείται εύλογο να ειπωθεί πως οι οικονομικές σταθμίσεις είναι εκείνες οι οποίες καλούν τη