Η σημασία του ποσοστού των εκκρεμών πωλήσεων σε ημέρες


Αποτελεί γεγονός ότι θεωρείται σημαντικό για κάθε επιχείρηση να μπορεί να συλλέγει σχετικά γρήγορα τις απαιτήσεις από τις πωλήσεις.