Η Οικονομία αλλάζει, εμείς ;


Αποτελεί πραγματικότητα πως λόγω πανδημίας οι όροι που γνωρίζουμε στο πεδίο οικονομίας και επιχειρηματικότητας αποκτούν ένα νέο περιεχόμενο και σημασία.


Είναι άλλωστε δεδομένο ότι μια επιχείρηση για να μπορέσει να κινηθεί σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, αυτό αρχικά συμβαίνει με τι είδους κανόνες θεσπίζονται για τη λειτουργία της αγοράς.