Η νέα πραγματικότητα της πολιτικής καμπάνιας


Η πανδημία λόγω Covid-19 έχει αλλάξει τον τρόπο που εργαζόμαστε, διασκεδάζουμε, ψωνίζουμε, ακόμα και τον τρόπο που κοινωνικοποιούμαστε. Έθεσε πλαίσια αυτοπροστασίας και αυτοπεριορισμού, έκα