Η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο 27/04/2020