Η ΕΚΤ αναζητεί νέες ισορροπίες


HOLGER SCHMIEDING, KALLUM PICKERING*


Η άνοδος του δείκτη τιμών καταναλωτή είναι πρώτη είδηση και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει ήδη φθάσει το 5% σε ετήσια βάση τον Μάιο. Στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός φαίνεται πως θα αυξηθεί πάνω από το 2%, που έφθασε τον Μάιο, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ενόψει των γερμανικών εκλογών στις 26 Σεπτεμβρίου, τα υψηλά ποσοστά του ονομαστικού πληθωρισμού θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε έντονες αντιδράσεις της Γερμανίας, που ενδιαφέρεται πολύ για τον πληθωρισμό και να εντείνει τις πιέσεις προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για γρήγορη αλλαγή πορείας. Στις 9 Σεπτεμβρίου η ΕΚΤ θα επαναξιολογήσει τη στάση της βασιζόμενη σε νέες προβλέψεις που αφορούν την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό. Μέχρι τότε, η ΕΚΤ μπορεί να βρεθεί υπό μία ασυνήθιστα μεγάλη πίεση.


Φυσικά, οι βραχυπρόθεσμες αλλαγές στην πορεία του ονομαστικού πληθωρισμού δεν σχετίζονται άμεσα με τη νομισματική στάση που θα υιοθετήσει η ΕΚΤ. Με το έκτακτο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων (PEPP) του Μαρτίου 2020, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα απέτρεψε μία σύντομη περίοδο οικονομικής αναταραχής από το να μετατραπεί σε μία βαθιά οικονομική κρίση, η οποία θα μπορούσε να συμπιέσει την οικονομική δραστηριότητα ακόμη περισσότερο απ’ ό,τι έκαναν –ούτως ή άλλως– οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν για τη συγκράτηση της εξάπλωσης του κορωνοϊού.


Μάλιστα, τον Μάρτιο του 2021 η ΕΚΤ επιτάχυνε τον ρυθμό αγοράς ομολόγων στο πλαίσιο του προγράμματος PEPP, ως απάντηση στο κύμα πανδημίας που εξαπλώθηκε τον περασμένο χειμώνα. Μέχρι στιγμής η κεντρική τράπεζα έχει περιορίσει με επιτυχία τους κινδύνους μιας οικονομικής ύφεσης.