Η αξία των επενδύσεων


Η επένδυση αποτελεί ένα συνεχές πλάνο για κάθε επιχείρηση, η οποία επιδιώκει την ανάπτυξή της καθώς και την αύξηση της κερδοφορίας της.


Αυτό αποτελεί την αφορμή να καταστεί η κάθε επιχείρηση συμμέτοχη στη διαμόρφωση της οικονομικής πολιτικής, όπως αυτή καταρτίζεται ή αναλόγως προσαρμόζεται βάσει συνθηκών που επικρατούν κάθε φορά.