Η ανάλυση της τακτικής των επιχειρήσεων ως στοιχείο της καινοτομίας