Η ανάγκη της εποχής μας επιβάλλει μια διαφορετική προσέγγιση της λογιστικής ;