Ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην ΑΑΔΕ. Αριθ. ΦΕΚ: 2470 B’/22.6.2020