top of page

Plan of Business

Financial

and Accounting Advisors

Ηλεκτρονικές Συναλλαγές Ασφαλισμένων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης e-Ε.Φ.Κ.Α.


Εκδόθηκε σε ΦΕΚ η Κ.Υ.Α. με Αριθμ. οικ. 17535/Δ1.6002, που αφορά τις Ηλεκτρονικές Συναλλαγές Ασφαλισμένων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης e-Ε.Φ.Κ.Α.


Σχετικά αναφέρονται :


Άρθρο 1 Χορήγηση βεβαίωσης υποβολής Απογραφικής Δήλωσης μέσω διαδικτύου


1. Η βεβαίωση υποβολής Απογραφικής Δήλωσης του e-Ε.Φ.Κ.Α. σε μελλοντικούς ασφαλισμένους μη-μισθωτούς που απαιτείται για τη Δήλωση Έναρξης ή Επανέναρξης Επιχειρηματικής δραστηριότητας στην ΑΑΔΕ εκδίδεται μέσω χρήσης ηλεκτρονικής υπηρεσίας στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr). 2. Οι χρήστες εισέρχονται στην υπηρεσία έκδοσης βεβαιώσεων αφού προηγουμένως αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) και καταχωρίσουν τον ΑΜΚΑ τους. 3. Οι χρήστες της υπηρεσίας επιβεβαιώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία και συμπληρώνουν τους Κωδικούς Αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) για τους οποίους επιθυμούν να προχωρήσουν σε έναρξη, ή επανέναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την ταχυδρομική διεύθυνση άσκησης της δραστηριότητας, την ασφαλιστική κατηγορία που επιθυμούν να ενταχθούν για το τρέχον έτος και υποβάλλουν το αίτημα για χορήγηση βεβαίωσης υποβολής Απογραφικής Δήλωσης. 4. Σε περίπτωση που τα στοιχεία του ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ που εμφανίζονται στην υπηρεσία πρέπει να τροποποιηθούν, οι χρήστες θα πρέπει πρώτα να τα διορθώσουν σύμφωνα με τις οδηγίες που τους δίνονται. 5. Εφόσον η ασφαλιστέα δραστηριότητα υπάγεται σε καθεστώς ασφάλισης τ. ΟΓΑ, συμπληρώνονται επιπλέον τα στοιχεία της αγροτικής/κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, τα στοιχεία εγγραφής σε σχετικά μητρώα, τα στοιχεία σχετικών βιβλιαρίων και αδειών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις για την απόδειξη της ασφαλιστέας ιδιότητας. Επίσης συμπληρώνονται στοιχεία για ενδεχόμενη προηγούμενη, αναδρομική ή παράλληλη ασφάλιση, καθώς και για ενδεχόμενη λήψη σύνταξης. 6. Οι βεβαιώσεις περιλαμβάνουν τα προσωπικά στοιχεία του αιτούντος, τον αριθμό δελτίου ταυτότητας ή άλλου μέσου απόδειξης στοιχείων ταυτότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), όπως ισχύουν τον ΑΜΚΑ, τον ΑΦΜ, τους ΚΑΔ που δήλωσε και την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης. Οι βεβαιώσεις που εκδίδονται από την ηλεκτρονική υπηρεσία αποτελούν δημόσια έγγραφα που φέρουν λογότυπο του e-Ε.Φ.Κ.Α., αριθμό πρωτοκόλλου, χρονοσφραγίδα έκδοσης, μηχανογραφική αποτύπωση της υπογραφής του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α. ή οποιουδήποτε οργάνου αυτός εξουσιοδοτήσει και μηχανογραφική αποτύπωση της σφραγίδας της Υπηρεσίας. Η μηχανογραφική αποτύπωση της υπογραφής του Διοικητή ή οποιουδήποτε οργάνου αυτός εξουσιοδοτεί έχει χαρακτήρα αυθεντικοποίησης της βεβαίωσης και δεν τεκμαίρει τη διενέργεια ελέγχου για την έκδοσή της από πλευράς του υπογράφοντος. 7. Οι βεβαιώσεις υποβολής Απογραφικής Δήλωσης χορηγούνται αποκλειστικά για χρήση στις υπηρεσίες μητρώου της ΑΑΔΕ και δεν επέχουν θέση αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας. Οι βεβαιώσεις φέρουν ειδικό κωδικό αριθμό ταυτοποίησης μέσω του οποίου οι αρμόδιοι υπάλληλοι της ΑΑΔΕ μπορούν να εισέρχονται σε ειδική υπηρεσία και να ανακτούν το περιεχόμενο τους. 8. Κατ΄ εξαίρεση βεβαιώσεις υποβολής Απογραφικής Δήλωσης εκδίδονται μετά από αίτηση των ενδιαφερόμενων στις Οργανικές Μονάδες του e-Ε.Φ.Κ.Α., εφόσον δεν είναι δυνατή η έκδοσή τους από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr). Οι βεβαιώσεις αυτές εκδίδονται αυτόματα από την ηλεκτρονική υπηρεσία σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 5, 6, 7 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 5 Υποβολή Απογραφικού Δελτίου μέσω διαδικτύου

1. Πρόσωπα που επιθυμούν να υπαχθούν στην ασφάλιση στο καθεστώς π. ΟΓΑ και δεν έχουν υποχρέωση έναρξης δραστηριότητας στην ΑΑΔΕ υποβάλλουν ηλεκτρονικά το απογραφικό δελτίο – υπεύθυνη δήλωση στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr). 2. Οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται στην υπηρεσία υποβολής του Απογραφικού Δελτίου, αφού προηγουμένως αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) και καταχωρίσουν τον ΑΜΚΑ τους. 3. Στη συνέχεια επιβεβαιώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία όπως εμφανίζονται στο Πληροφοριακό Σύστημα ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ. Σε περίπτωση που τα προσωπικά τους στοιχεία που εμφανίζονται στην υπηρεσία χρήζουν τροποποίησης, αυτά θα πρέπει πρώτα να διορθωθούν σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στην υπηρεσία.

4. Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν στο Απογραφικό Δελτίο τα στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία επαγγελματικής δραστηριότητας, στοιχεία της εκμετάλλευσης, στοιχεία εγγραφής σε σχετικά μητρώα, στοιχεία σχετικών βιβλιαρίων και αδειών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις για την απόδειξη της ασφαλιστέας ιδιότητας. Επίσης συμπληρώνουν στοιχεία για ενδεχόμενη προηγούμενη, αναδρομική ή παράλληλη ασφάλιση, καθώς και για ενδεχόμενη λήψη σύνταξης. 5. Οι ενδιαφερόμενοι επιλέγουν την ασφαλιστική κατηγορία που επιθυμούν για το τρέχον έτος, επισυνάπτουν τα δικαιολογητικά που τους ζητούνται κατά περίπτωση προς τεκμηρίωση των όσων δηλώνουν στο Απογραφικό Δελτίο και υποβάλουν το Απογραφικό Δελτίο, το οποίο επέχει αίτησης υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α΄ 75). Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αρμόδια οργανική μονάδα του e-Ε.Φ.Κ.Α. κατόπιν σχετικής πρόσκλησης για έλεγχο. 6. Μετά την επιτυχή υποβολή του Απογραφικού Δελτίου οι ασφαλισμένοι υπάγονται στο καθεστώς ασφάλισης του τ. ΟΓΑ και σε οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων απογραφής οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί τις υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α. 7. Η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας υποβολής Απογραφικού Δελτίου ορίζεται σε δύο μήνες από την δημοσίευση της παρούσας.

Άρθρο 6 Έκδοση αποδεικτικών Ασφαλιστικής Ενημερότητας μέσω διαδικτύου

1. Το αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας εκδίδεται μέσω χρήσης ηλεκτρονικής υπηρεσίας στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα στα πληροφοριακά συστήματα του e-Ε.Φ.Κ.Α. 2. Οι χρήστες εισέρχονται στην υπηρεσία έκδοσης αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας αφού προηγουμένως αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) και καταχωρίσουν τον ΑΜΚΑ τους. Για την είσοδο στην ηλεκτρονική υπηρεσία Εργοδοτών χρησιμοποιούνται οι κωδικοί πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για Εργοδότες του e-Ε.Φ.Κ.Α. 3. Οι χρήστες της υπηρεσίας επιβεβαιώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία και συμπληρώνουν τους Κωδικούς Αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που έχουν δηλώσει στην ΑΑΔΕ, και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση που τα στοιχεία που εμφανίζονται στην υπηρεσία πρέπει να τροποποιηθούν, οι χρήστες θα πρέπει πρώτα να τα διορθώσουν σύμφωνα με τις οδηγίες που τους δίνονται. 4. Μετά τη συμπλήρωση των στοιχείων οι χρήστες της υπηρεσίας υποβάλουν το αίτημα για χορήγηση αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας, επιλέγοντας και το σκοπό για τον οποίο θα την χρησιμοποιήσουν. 5. Εφόσον, κατόπιν των ελέγχων στα εκάστοτε τελευταία επεξεργασμένα στοιχεία των πληροφοριακών συστημάτων του e-Ε.Φ.Κ.Α., διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έκδοση αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας για το σκοπό που ζητήθηκε αυτό παράγεται από την υπηρεσία και ο χρήστης μπορεί να το εκτυπώσει. Σε άλλη περίπτωση ενημερώνεται για την οργανική μονάδα στην οποία πρέπει να απευθυνθεί για τη διευθέτηση της οφειλής του. 6. Όταν, με βάση τα τελευταία επεξεργασμένα στοιχεία, διαπιστώνεται ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας, δύναται να εκδίδεται διαδικτυακά «βεβαίωση Οφειλής», σύμφωνα με όσα προβλέπονται από σχετικές διατάξεις. 7. Κάθε αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας μπορεί να προσκομιστεί σε μία μόνο συναλλαγή. Σε περίπτωση πολλαπλών συναλλαγών θα πρέπει να εκδίδονται ισάριθμα με τις συναλλαγές αποδεικτικά. 8. Το αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας περιλαμβάνει τα στοιχεία του αιτούντος, τον αριθμό δελτίου ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου μέσου απόδειξης στοιχείων ταυτότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), όπως ισχύουν σε περίπτωση φυσικού προσώπου, τον ΑΜΚΑ του ή τον Αριθμό Μητρώου Εργοδότη, τον ΑΦΜ του και την ημερομηνία έκδοσης της αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας. Το αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας που εκδίδεται από την ηλεκτρονική υπηρεσία αποτελεί δημόσιο έγγραφο που δεν επικυρώνεται και φέρει χρονοσφραγίδα έκδοσης, μηχανογραφική αποτύπωση της υπογραφής του του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α. ή οποιουδήποτε οργάνου αυτός εξουσιοδοτήσει και μηχανογραφική αποτύπωση της σφραγίδας της υπηρεσίας. Η μηχανογραφική αποτύπωση της υπογραφής του Διοικητή ή οποιοδήποτε οργάνου αυτός εξουσιοδοτεί έχει χαρακτήρα αυθεντικοποίησης της βεβαίωσης και δεν τεκμαίρει τη διενέργεια ελέγχου για την έκδοσή της από πλευράς του υπογράφοντος. 9. Το αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας φέρει ειδικό κωδικό αριθμό ταυτοποίησης μέσω του οποίου οι αρμόδιοι υπάλληλοι των φορέων στους οποίους προσκομίζεται μπορούν να εισέρχονται στο σύστημα και να ανακτούν το περιεχόμενο του. 10. Με την ίδια διαδικασία εκδίδεται και το αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας σε περίπτωση Αναπόγραφου Εργοδότη. Κατ΄ εξαίρεση αποδεικτικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας εκδίδονται μετά από αίτηση των ενδιαφερόμενων στις Οργανικές Μονάδες του e-Ε.Φ.Κ.Α., εφόσον δεν είναι εφικτή η χορήγηση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr). 11. Τα αποδεικτικά αυτά εκδίδονται αυτόματα από την ηλεκτρονική υπηρεσία σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 5, 6, 7, 8, 9, 10 του παρόντος άρθρου.


0 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page