Ηγεσία. Στις επιχειρήσεις του αύριο και πώς αυτή επηρεάζει την κοινωνία


Ηγεσία, ένα θέμα πολύπλοκο αλλά και παράλληλα ενδιαφέρον προς ανάλυση. Ενδιαφέρον διότι εμπλέκονται έννοιες όπως : Προσωπικότητα, χαρακτήρας, κίνητρα.


Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε και σύμφωνα με τις αλλαγές που συμβαίνουν στην Παγκόσμια οικονομία, οι Ηγεσίες των επιχειρήσεων επιβάλλεται να αλλάξουν φιλοσοφία και προσανατολισμό.


Η νέα εποχή που έχει ήδη ξεκινήσει από τον Μάρτιο του 2020 έχει ποικίλα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν άμεσα τους Ηγέτες των επιχειρήσεων.


Και τους επηρεάζουν διότι απλά οι επιχειρήσεις στο σύνολό τους εισέρχονται σε μια πραγματικότητα άκρως ανταγωνιστική περισσότερο από ποτέ.<