ΕΦΚΑ 261187/ΕΓΚ.46/16-10-20


ΕΦΚΑ 261187/ΕΓΚ.46/16-10-20 : Χορήγηση Βεβαίωσης Υποβολής Απογραφικής Δήλωσης -Μεταβολή δραστηριότητας -Λήξη ασφάλισης - Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για Μη Μισθωτούς, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους και Αγρότες


ΘΕΜΑ: «Χορήγηση Βεβαίωσης Υποβολής Απογραφικής Δήλωσης – Μεταβολή δραστηριότητας – Λήξη ασφάλισης

Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για Μη Μισθωτούς, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους και Αγρότες»

ΣΧΕΤ.: - Η διάταξη του άρθρου 28 του Ν. 4659/2020 (ΦΕΚ 21/3.2.2020 τ. Α΄) περί ηλεκτρονικών συναλλαγών ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ