Επιστρεπτέα προκαταβολή : Επανυποβολή αίτησης χορήγησης


Με την ΚΥΑ ΓΔΟΥ 163/2020 (ΦΕΚ 2787/Β/10-7-2020) , δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία για τις επιχειρήσεις που αποκλείστηκαν από τη διαδικασία επειδή δεν υπέβαλαν δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, παρότι δήλωσαν τα στοιχεία εσόδων τους στη σχετική εφαρμογή της πλατφόρμας “myBusinessSupport”.

Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), 58.501 επιχειρήσεις έχουν οριστικοποιήσει μέσω της πλατφόρμας “myBusinessSupport” (www.aade.gr/mybusinesssupport), την αίτηση χορήγησης της ενίσχυσης. Η προθεσμία οριστικοποίησης της αίτησης λήγει την Τετάρτη 15 Ιουλίου.


Εγκύκλιος Α.Α.ΔΕ. Ε. 2109 /14-07-2020


Παροχή διευκρινίσεων χορήγησης της ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής μετά την δημοσίευση της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 163 (Β’ 2787/10.07.2020).


Για την ομοιόμορφη αντιμετώπιση των ζητημάτων που προκύπτουν κατά την υποβολή και επεξεργασία αιτημάτων για τη χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής και σε συνέχεια της δημοσίευσης της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 163/10.7.2020 με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΓΔΟΥ 148/3.7.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκατα