Ειδικό έντυπο «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων - Εργοδοτών για το επίδομα εορτών ΠάσχαΔημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση 22043/Δ1.7451 (ΦΕΚ Β΄2278/14-6-2020) στο οποίο αναφέρεται η διάταξη :


2. Στο άρθρο 14 «Μεταβατικές διατάξεις - Εξαιρέσεις»,προστίθεται περίπτωση 14.15 ως εξής: «14.15. Σε εφα