Εγκύκλιος οικ. 15207/271 Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων