Εγκύκλιος για μέτρα για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων λόγω SARS COV-2