Δράση Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων πληττόμενων ΜμΕ. Ερωτήσεις - Απαντήσεις


Το ΕΠΑνΕΚ σε συνέχεια του προγράμματος παρουσιάζει σε σειρά τις συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για το πρόγραμμα '' Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19».


Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις για τη Δράση «Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19»

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις (Κύκλοι Α- Ζ) για τη Δράση «Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19» του ΕΠΑνΕΚ:


Σχετικοί Σύνδεσμοι :


Ερωτήσεις - Απαντήσεις (Α' Κύκλος) Ερωτήσεις - Απαντήσεις (Β' Κύκλος) Ερωτήσεις - Απαντήσεις (Γ' Κύκλος) Ερωτήσεις - Απαντήσεις (Δ' Κύκλος) Ερωτήσεις - Απαντήσεις (Ε' Κύκλος) Ερωτήσεις - Απαντήσεις (ΣΤ' Κύκλος) Ερωτήσεις - Απαντήσεις (Ζ' Κύκλος)

0 προβολές0 σχόλια
Subscribe to Our Newsletter
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Pinterest
  • Instagram
  • YouTube

© 2020 | ALL RIGHTS RESERVED by  PLAN OF BUSINESS
Design by 16Reasons