top of page

Plan of Business

Financial

and Accounting Advisors

Διευκρινίσεις με εγκύκλιο για παροχή εργασίας με ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ & επίδομα για δικηγόρους.


Με την εγκύκλιο οικ.13738/413/31-3-2020 δίδονται διευκρινίσεις επί της Κ.Υ.Α. αριθμ. 12998/232/23-3-2020 «Μέτρα στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e- ΕΦΚΑ, των οποίων ή έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ, με εντολή δημόσιας αρχής ή πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, όπως ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοίού COVID-19» (1078 Β') ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Δ/ΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ & Δ/ΝΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Ταχ Δ/νση: Σταδίου 29 Αθήνα Τηλ. : 213151516- 442, 385, 485

Αθήνα 31/03/2020 Αριθμ. Πρωτ: οικ.13738/413

Θέμα: Διευκρινίσεις επί της Κ.Υ.Α. αριθμ. 12998/232/23-3-2020 «Μέτρα στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e- ΕΦΚΑ, των οποίων ή έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ, με εντολή δημόσιας αρχής ή πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, όπως ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοίού COVID-19» (1078 Β') Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται διευκρινίσεις στο πλαίσιο εφαρμογής της Κ.Υ.Α. με αριθμό 12998/232/23-3-2020 (1078 Β'), στα παρακάτω: Α) τη δυνατότητα των επιχειρήσεων εργοδοτών, που πλήττονται σημαντικά βάσει των οριζομένων στο άρθρο 1 της υποενότητας Α2 της ως άνω Κ.Υ.Α., να συμφωνήσουν παροχή εργασίας με τηλεργασία από εργαζόμενους, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή, μόνο για πρόσκαιρες ανάγκες των επιχειρήσεων, στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας τους. Β) τη μη υπαγωγή δικηγόρων με πάγια εντολή ή πάγια αντιμισθία στο πεδίο εφαρμογής της ως άνω Κ.Υ.Α.. Α. Παροχή εργασίας με τηλεργασία από εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, σε πληττόμενες επιχειρήσεις Στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 της υποενότητας Α2 της ανωτέρω Κ.Υ.Α. προβλέπεται κατ' εξαίρεση η δυνατότητα των επιχειρήσεων εργοδοτών, που πλήττονται σημαντικά βάσει των οριζομένων στο άρθρο 1 αυτής, να συμφωνήσουν παροχή εργασίας με τηλεργασία από εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή και είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, μόνο για πρόσκαιρες ανάγκες της επιχείρησης. Ειδικότερα η κατ' εξαίρεση συμφωνία για παροχή εργασίας με τηλεργασία για κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών της επιχείρησης, από εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει τεθεί σε αναστολή κατά τα οριζόμενα στην υποενότητα Α.2 και είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, μπορεί να τύχει εφαρμογής μόνο σε ποσοστό 10%, κατ' ανώτατο όριο, επί των εργαζομένων της επιχείρησης των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή. Επιπλέον με την παρούσα εγκύκλιο επισημαίνουμε ότι: «Το ποσό των καταβαλλόμενων αποδοχών για την εργασία αυτή, μπορεί να φθάνει έως το ύψος των αποδοχών για την νομίμως παρεχόμενη εργασία τους, αφαιρουμένου του ποσού της δικαιούμενης αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Για τις αποδοχές που αντιστοιχούν στην παροχή της ανωτέρω εργασίας, υποβάλλεται ΑΠΔ και οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο επιπλέον ποσό καλύπτονται από τον εργοδότη και αφαιρούνται από την υποχρέωση κάλυψής τους από τον κρατικό προϋπολογισμό. Στην περίπτωση παρεχόμενης εργασίας, με τηλεργασία ως ανωτέρω, η επιχείρηση- εργοδότης υποχρεούται, πριν την έναρξη πραγματοποίησης της, να τη δηλώσει στο έντυπο ειδικού σκοπού που τηρείται για το σκοπό αυτό στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Στην περίπτωση που δεν δηλωθεί, ως ανωτέρω, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 24 του νόμου 3996/2011, όπως ισχύει». Β. Μη υπαγωγή δικηγόρων με πάγια εντολή ή πάγια αντιμισθία στο πεδίο εφαρμογής της υπ' αριθμ. 12998/232/23-3-2020 Κ.Υ.Α. Στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 του ν. 4193/2013 ( 208 Α'), «Κώδικας δικηγόρων» ορίζονται τα εξής :«1. Ο δικηγόρος ασκεί ελεύθερο επάγγελμα στο οποίο προέχει το στοιχείο της εμπιστοσύνης του εντολέα του προς αυτόν. 2. Για τις υπηρεσίες του αμείβεται από τον εντολέα του είτε ανά υπόθεση είτε με πάγια αμοιβή ή με μισθό». Στην δε παράγραφο 1 του άρθρου 43 του ως άνω νόμου ορίζεται ότι: «1. Η πρόσληψη δικηγόρων με έμμισθη εντολή στον ιδιωτικό τομέα γίνεται με έγγραφη σύμβαση, που καταρτίζεται μεταξύ αυτού και του εντολέα.». Έχει κριθεί ότι η σύμβαση παροχής νομικών υπηρεσιών με πάγια ετήσια ή μηνιαία αμοιβή δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας (ΑΠ 308/2017). Κατόπιν των ανωτέρω και παρά το γεγονός ότι υποβάλλεται Α.Π.Δ. για τους δικηγόρους με πάγια εντολή ή με πάγια αντιμισθία, οι συμβάσεις τους, με επιχειρήσεις- εργοδότες των οποίων ή έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, με εντολή δημόσιας αρχής ή πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ, όπως ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοίού COVID-19, δεν τίθενται σε αναστολή και δεν είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των οκτακοσίων ευρώ (800 €). Οι δικηγόροι αυτής της κατηγορίας εντάσσονται και είναι δυνητικά δικαιούχοι του εκπαιδευτικού επιδόματος των εξακοσίων ευρώ (600€), του προγράμματος τηλεκατάρτισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΝΑ ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗ


Δείτε την σχετική εγκύκλιο οικ.13738/413/31-3-2020 Διευκρινίσεις επί της Κ.Υ.Α. αριθμ. 12998/232/23-3-2020 «Μέτρα στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα,... των οποίων ή έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ, στο μενού Plan Of Business Files - Εργασιακά , στην αρχική σελίδα.

0 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
bottom of page