Διευκρινήσεις για τον χειρισμό ποσών συμψηφισμού κατά 25% με άλλες οφειλές