Δημοσίευση σε ΦΕΚ των έκτακτων μέτρων προστασίας που ισχύουν από 07 Νοεμβρίου έως και 30 Νοεμβρίου


ΦΕΚ τ. Β΄ 4899 / 6-11-2020 η απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ.71342

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020.


Λήψη του σχετικού Φ.Ε.Κ. εδώ:Απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ.71342 ΦΕΚ Β΄ 4899. Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020.

1 προβολή0 σχόλια
Subscribe to Our Newsletter
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Pinterest
  • Instagram
  • YouTube

© 2020 | ALL RIGHTS RESERVED by  PLAN OF BUSINESS
Design by 16Reasons