Δεδομένα έναντι Συμπερασμάτων


Για να μπορέσει κάποιος να θεωρήσει μια κατάσταση πως εξελίσσεται σε κάτι δεδομένο, θα πρέπει αρχικά να έχει ορίσει υπό ποια οπτική γωνία αντιμετωπίζει την κάθε κατάσταση ξεχωριστά.


Στον κόσμο των επιχειρήσεων – οργανισμών και γενικότερα εντός του συνόλου μιας κοινωνίας, το δεδομένο θεωρείται ως κάτι προσωρινό, ως ένα μεταβατικό στάδιο προς μια καλύτερη συνθήκη.