Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 16ης Ιουνίου 2021 (Αποσπάσματα)


ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τέταρτο τμήμα)