top of page

Plan of Business

Financial

and Accounting Advisors

Απόφαση ΔΕΔ 682/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020 Λογιστική διαφορά άρθρου 26 παρ.5 ν.4172/13


ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Έχοντας υπ' όψη: 1. Τις διατάξεις : α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει β. Του άρθρου 10 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036990 ΕΞ 2017/10.03.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β΄/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε), όπως αναριθμήθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει .» γ. Της ΠΟΛ 1064/12.04.2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. δ. της ΠΟΛ 1076/23-04-2018 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 1456 /26-04-2018) . 2. Την ΠΟΛ 1069/4-3-2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών. 3. Την υπ’ αριθμ. ΔΕΔ 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759/ τ. Β’/ 01.09.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών. 4. Την αριθ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759 / τ. Β΄/01.09.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής ». 5. Την με ημερομηνία κατάθεσης 17-01-2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ………. ενδικοφανή προσφυγή της υπό εκκαθάριση τελούσης Εταιρείας με την επωνυμία «…………………………………………………………………………………………………», με αντικείμενο δραστηριότητας Λιανικό Εμπόριο Καινούριων Επιβατηγών Μηχανοκίνητων Οχημάτων, η οποία εδρεύει στην ……………., οδός ……………… και …………….., με Α.Φ.Μ. ………………., νομίμως εκπροσωπούμενης από την …………….. ………….. του ……………………., κάτοικο …………………, οδός ……………. αρ. ………, με Α.Φ.Μ. ………………….. και από τον εκκαθαριστή …………….. ……………….. του ……………, κάτοικο …………….., με Α.Φ.Μ. ……………….., κατά των παρακάτω Οριστικών Πράξεων Διορθωτικού Προσδιορισμού του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών: -Της υπ’ αριθμ. ………/2019 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος φορολογικού έτους 2017. -Της υπ’ αριθμ. ………./2019 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος φορολογικού έτους 2018. -Της υπ’ αριθμ. ………./2019 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α./Επιβολής Προστίμου του και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα: 6.-Την με αριθ. ………/2019 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος φορολογικού έτους 2017, με την οποία περιορίστηκε η φορολογική ζημία της προσφεύγουσα κατά το ποσό των 6.556.486.60 Ευρώ. -Την υπ’ αριθμ. ……../2019 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, με την οποία προσδιορίζεται διαφορά χρεωστικού ποσού φόρου εισοδήματος ύψους 1.901.381,11 Ευρώ, πλέον προστίμου άρθρου 58 Ν. 4174/2013 ύψους 950.690,56 Ευρώ, πλέον τόκων άρθρου 53 Ν. 4174/2013 ύψους 249.841,48 Ευρώ, ήτοι συνολικό ποσό ύψους 3.101.913,15 Ευρώ -Την υπ’ αριθμ. ………/2019 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α./Επιβολής Προστίμου με την οποία επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 100,00 Ευρώ. 7. Τις απόψεις του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών. 8. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α 1 όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης. Επί της με ημερομηνία κατάθεσης 17-01-2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ………….….. ενδικοφανούς προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία «……………………………………………………………………………..», με Α.Φ.Μ. ……………….., η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Ιστορικό Δυνάμει της υπ’ αριθμ. ………./2019 εντολής μερικού ελέγχου φορολογίας εισοδήματος του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, διενεργήθηκε στην προσφεύγουσα έλεγχος φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014 (χρήσεως 2013) και φορολογικών ετών 2014, 2015 και 2016. Ο έλεγχος, για το φορολογικό έτος 2016, δεν αναγνώρισε για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα και το πρόσθεσε ως λογιστική διαφορά ποσό ύψους 6.471.474,23 Ευρώ από τον λογαριασμό 81 Έκτακτα & ανόργανα έξοδα, που αφορά διαγραφή απαιτήσεων της επιχείρησης από το φυσικό πρόσωπο ………………. …………….. (Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο), εφαρμόζοντας τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 4 του Ν. 4172/2013, με αποτέλεσμα να μειώσει τις αναγνωριζόμενες φορολογικά ζημιές κατά το ποσό αυτό. Έτσι, και μετά τη προσθήκη λοιπών λογιστικών διαφορών ύψους 110.831,73 ευρώ για τα έτη 2013 2014 και 2015, προσδιόρισε τις αναγνωριζόμενες φορολογικά ζημίες για το φορολογικό έτος 2016 σε ύψος ποσού 482.070,55, έναντι ποσού ύψους 7.038.557,15 ευρώ που είχε δηλώσει η προσφεύγουσα. Εν συνεχεία, με βάση τις αναγνωριζόμενες φορολογικά ζημιές του ελέγχου για το φορολογικό έτος 2016, ο έλεγχος προέβη στην αναπροσαρμογή των δεδομένων των υποβληθεισών δηλώσεων φόρου εισοδήματος για τα φορολογικά έτη 2017 και 2018. Το φορολογικό έτος 2017 προέκυψαν αναγνωριζόμενες φορολογικά ζημιές κατ’ έλεγχο 480.400,49 ευρώ αντί της δηλωθείσας ποσού 7.036.887,09 ευρώ, ενώ για το φορολογικό έτος 2018 προέκυψαν καθαρά κέρδη για φορολόγηση 6.556.486,60 ευρώ, ποσό που ισούται με τις προσδιορισθείσες από τον έλεγχο λογιστικές διαφορές μέχρι 31.12.2016, αντί δηλωθέντων κερδών 48.792,62 ευρώ εκ μέρους της προσφεύγουσας. Η προσφεύγουσα εταιρεία με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά να γίνει δεκτή η εν λόγω προσφυγή, προβάλλοντας τον ισχυρισμό της ακυρότητας των καταλογιστικών πράξεων λόγω ελλείψεως αιτιολογίας της Εκθέσεως Ελέγχου. <<……….. Σε κάθε περίπτωση, η νομιμότητα των εκδοθεισών καταλογιστικών πράξεων και η έκβαση της εν λόγω υποθέσεως, εξαρτάται από την έκβαση της Ενδικοφανούς Προσφυγής της Εταιρείας, η οποία ασκήθηκε κατά της υπ’ αριθμ. ………../2019 Οριστικής Πράξεως Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, με την οποία περιορίζεται η φορολογική ζημία της Εταιρείας μας κατά το ποσό των 6.556.486,60 Ευρώ>>. Επειδή, οι προσδιορισθείσες από τον έλεγχο λογιστικές διαφορές που επηρεάζουν τις ζημίες/κέρδη των φορολογικών ετών 2017 και 2018 αντίστοιχα, προσδιορίστηκαν από τον έλεγχο κατά τα έτη 2013-2016, ενώ οι εκδοθείσες οριστικές πράξεις προσδιορισμού φόρου εισοδήματος των φορολογικών ετών 2017 και 2018 και επειδή δεν διαπιστώθηκαν διαφορές από τον έλεγχο για τα έτη αυτά, εκδόθηκαν λαμβάνοντας υπ’ όψιν την προσδιορισθείσα ζημία του έτους 2016. Επομένως, η παρούσα ενδικοφανή προσφυγή εξαρτάται απόλυτα από τις διαπιστώσεις του ελέγχου για το φορολογικό έτος 2016 & συγκεκριμένα για τη λογιστική διαφορά του ποσού ύψους 6.471.474,23 ευρώ από τον λογαριασμό 81 Έκτακτα & ανόργανα έξοδα, που αφορά διαγραφή απαιτήσεων της επιχείρησης από το φυσικό πρόσωπο …………….. ……………… (Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο). Κατά της υπ’ αριθμ. …………./2019 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 ασκήθηκε η με ημερομηνία κατάθεσης 21-11-2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ……………….. ενδικοφανής προσφυγή, επί της οποίας εκδόθηκε η αριθ…………./2020 απόφαση της Υπηρεσίας μας, με την οποία απορρίφθηκε η εν λόγω προσφυγή. Επειδή, οι διαπιστώσεις του ελέγχου, όπως αυτές καταγράφονται στην από 19/12/2019 Έκθεση Μερικού Ελέγχου φόρου Εισοδήματος της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, επί της οποίας εδράζεται η υπό κρίση προσβαλλόμενη πράξη, κρίνονται βάσιμες, αποδεκτές και πλήρως αιτιολογημένες, η υπό κρίση ενδικοφανής προσφυγή πρέπει να απορριφθεί.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Την απόρριψη της από 17-01-2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ……………………… ενδικοφανούς προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία «………………………………………………………………………………………………………....», με Α.Φ.Μ. ………………………, Οριστική φορολογική υποχρέωση με βάσει την παρούσα απόφαση:

Φορολογικό έτος 2017 Φόρος Εισοδήματος :Μηδέν Φορολογικό έτος 2018 Φόρος Εισοδήματος: 3.101.913,15 ευρώ ΦΠΑ: Πρόστιμο άρθρου 54 ν.4174/13 100,00 ευρώ

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον υπόχρεο.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ο ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

Σ η μ ε ί ω σ η : Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.


0 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων
bottom of page