top of page

Plan of Business

Financial

and Accounting Advisors

Απόφαση ΔΕΔ 4976/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2018


ΦΠΑ-ΑΚΥΡΩΣΗ ΛΟΓΩ ΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ-ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ( ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΑΚΡΙΒΗ). ΑΡΘΡΟ 30 ΚΒΣ. 48 Ν.2859/2000. 30 Ν.2238/1994 ΑΡΘΡΟ 28 ΚΑΙ 64 Ν.4174/2013 ΚΑΙ ΣΤΕ 1542/2016 _3031841


ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ


Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις :

α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170).

β. Του άρθρου 11 της Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β΄/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)». γ. Της παρ.3 του άρθρου 47 του ν.4331/2015 (ΦΕΚ Α΄ 69).

δ. Την ΠΟΛ 1069/4-3-2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

ε. Την ΠΟΛ 1064/12-04-2017 Εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

2. Την αριθμ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759 / τ. Β’ / 01.09.2016) Απόφαση του

Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

3. Τη με ημερομηνία κατάθεσης 13/07/2018 και αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή

της εταιρείας «………………», ΑΦΜ ………….., με έδρα στο Μαρκόπουλο Αττικής επί της οδού ,

κατά: α)της υπ’αριθμ. ………/12-06-2018 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ διαχειριστικής περιόδου 01/01/2011-31/12/2011 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, και β) της υπ’αριθμ………/12-06-2018 οριστικής πράξης επιβολής προστίμου, διαχειριστικής περιόδου 01/01/2011-31/12/2011 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και γ) της υπ’αριθμ /12-06-2018

οριστικής πράξης επιβολής προστίμου ΦΠΑ, διαχειριστικής περιόδου 01/01/2011-31/12/2011 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης τα προσκομιζόμενα με την υπό κρίση προσφυγή σχετικά έγγραφα.

4. Τις: α)υπ’αριθμ………./12-06-2018 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ διαχειριστικής περιόδου 01/01/2011-31/12/2011 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, και β) υπ’αριθμ………./12-06-2018 οριστική πράξη επιβολής προστίμου, διαχειριστικής περιόδου 01/01/2011-31/12/2011 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και γ)υπ’αριθμ /12-06-2018

οριστική πράξη επιβολής προστίμου ΦΠΑ, διαχειριστικής περιόδου 01/01/2011-31/12/2011 του

Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης καθώς και τις οικείες εκθέσεις ελέγχου, των οποίων ζητείται η ακύρωση.

5. Τις απόψεις της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης .

6. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α2 όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.


Επί της με ημερομηνία κατάθεσης 13/07/2018 και αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς

προσφυγής της εταιρείας « », η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την

αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

α)Με την υπ’αριθμ………/12-06-2018 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ διαχειριστικής περιόδου 01/01/2011-31/12/2011 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, καταλογίσθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας εταιρείας φόρος ποσού 20.788,54 ευρώ πλέον πρόσθετος φόρος λόγω ανακρίβειας ποσού 10.394,36 ευρώ ήτοι συνολικό ποσό 31.182,90 ευρώ.

Η ως άνω διαφορά φόρου καταλογίσθηκε κατόπιν των διαπιστώσεων της από 06/06/2018 έκθεσης ελέγχου ΦΠΑ της ελέγκτριας της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης ……………... Από τον διενεργηθέντα έλεγχο προσδιορίσθηκαν φορολογητέες εκροές 139.544,00 ευρώ αντί των δηλωθεισών 66.317,37 ευρώ. Αναλυτικότερα, λόγω μη προσκόμισης στον έλεγχο του βιβλίου απογραφών, ο έλεγχος θεώρησε ότι η προσφεύγουσα επιχείρηση στη χρήση 2011 διενήργησε πωλήσεις τουλάχιστον ίσες με το κόστος πωληθέντων της και δεν δέχτηκε τις εκροές ύψους 66.317,37 ευρώ που δηλώνει στα βιβλία της. Ενώ ως προς φορολογητέες εισροές απέρριψε το σύνολο των δηλωθέντων εισροών λόγω μη προσκόμισης των νόμιμων παραστατικών, πλην δαπανών ποσού 10.917,20 ευρώ με αναλογούντα φπα αυτών 2.504,46 ευρώ για τις οποίες προσκόμισε τα προβλεπόμενα παραστατικά.

β)Με την υπ’αριθμ………./12-06-2018 οριστική πράξη επιβολής προστίμου άρθρου 54 παρ.2 περ.γ του ν.4174/2013, διαχειριστικής περιόδου 01/01/2017-31/12/2017 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας εταιρείας λόγω παράβασης των διατάξεων των άρθρων 14 παρ.1 και 54 παρ.1 περ.δ του ν.4174/2013 πρόστιμο ποσού 250,00 ευρώ.

Η ως άνω παράβαση καταλογίσθηκε κατόπιν των διαπιστώσεων της από 06/06/2018 έκθεσης ελέγχου Κ.Β.Σ./ΚΦΑΣ/ΕΛΠ της ελέγκτριας της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και αφορά σε μη ανταπόκριση στο με

αριθμ…………../23-09-2017 έγγραφο αίτημα για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων, ήτοι προσκόμιση βιβλίων και στοιχείων της επιχείρησης φορολογικής περιόδου 01/01/2011-31/12/2012 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίησή του.

γ)Με την υπ’αριθμ………../12-06-2018 οριστική πράξη επιβολής προστίμου ΦΠΑ, διαχειριστικής περιόδου 01/01/2011-31/12/2011 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας εταιρείας λόγω παράβασης των διατάξεων του άρθρου 38 παρ.1β του ν.2859/2000 πρόστιμο ποσού 300,00 ευρώ.

Η ως άνω παράβαση καταλογίσθηκε κατόπιν των διαπιστώσεων της από 06/06/2018 έκθεσης ελέγχου ΦΠΑ της ελέγκτριας της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης ……………….. και αφορά σε μη υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ διαχειριστικής περιόδου 01/01/2011-31/12/2011.

Η προσφεύγουσα εταιρεία, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά να γίνει δεκτή η εν λόγω προσφυγή και να ακυρωθούν οι ως άνω προσβαλλόμενες πράξεις προβάλλοντας τους παρακάτω ισχυρισμούς:

Μη νόμιμη και αντιφατική και αναιτιολόγητη κρίση περί εξωλογιστικού υπολογισμού ακαθαρίστων εσόδων της επιχείρησης.

Αναιτιολόγητη απόρριψη προσκομισθέντων παραστατικών αγοράς έτους 2011. Αναιτιολόγητες, αόριστες και αυθαίρετες οι προσβαλλόμενες πράξεις.


Eπειδή στο άρθρο 30 παρ.1 του Π.Δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.) ορίζεται:

«1.Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στις επόμενες παραγράφους του άρθρου αυτού το κύρος και η αξιοπιστία των βιβλίων και στοιχείων του Κώδικα αυτού δε θίγεται από τη διαπίστωση παρατυπιών ή παραλείψεων σ΄ αυτά και ο προϊστάμενος της αρμόδιας ΔΟΥ υποχρεούται να αναγνωρίζει τα δεδομένα που προκύπτουν από αυτά, κατά τον προσδιορισμό των κατά περίπτωση φορολογικών υποχρεώσεων του επιτηδευματία. Οι κατά τ΄ ανωτέρω παρατυπίες ή παραλείψεις επισύρουν εκτός αντίθετης ειδικής ρύθμισης, μόνο οικονομικές και διοικητικές κυρώσεις ανάλογες με το είδος και την έκταση τους, σε συνάρτηση με τα οικονομικά μεγέθη που προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία.

2. Τα βιβλία και στοιχεία κρίνονται ανεπαρκή ή ανακριβή και συνεπάγονται εξωλογιστικό προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης, κατά περίπτωση, μόνο εφόσον τούτο προβλέπεται από τις επόμενες παραγράφους 3, 4, 6 και 7.».


Επειδή στο άρθρο 48 παρ.1,2 και 3 του ν.2859/2000 ορίζεται:

«1.Η επιβολή του φόρου γίνεται από τον Προϊστάμενο ΔΟΥ που είναι αρμόδιος για τη φορολογία εισοδήματος του υπόχρεου στο φόρο. Η παραλαβή των δηλώσεων γίνεται από τον εν λόγω Προϊστάμενο ΔΟΥ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 38.

2. Ο Προϊστάμενος ΔΟΥ ελέγχει την ακρίβεια των υποβαλλόμενων δηλώσεων και προβαίνει στην εξακρίβωση των υπόχρεων που δεν έχουν υποβάλει δήλωση...

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ρυθμίζεται ο τρόπος, η διαδικασία και κάθε αναγκαίο στοιχείο ή λεπτομέρεια που αφορά τον έλεγχο αυτόν.

3. Εφόσον διαπιστώνεται ανεπάρκεια ή ανακρίβεια των βιβλίων και στοιχείων, τα οποία τηρεί ο υπόχρεος στο φόρο, αναφορικά με τη φορολογητέα αξία, τα ποσοστά ή τις εκπτώσεις του φόρου, ο Προϊστάμενος ΔΟΥ προβαίνει στον προσδιορισμό τους με βάση τα υπόψη του στοιχεία και ιδίως:

α) Τα ακαθάριστα έσοδα που προσδιορίζονται ύστερα από έλεγχο στη φορολογία εισοδήματος, τις αγορές και τις σχετικές με το φόρο του παρόντος νόμου δαπάνες,

β) τα συναφή στοιχεία που προκύπτουν από τον έλεγχο άλλων φορολογιών από πληροφορίες που διαθέτει ή περιέρχονται σ΄ αυτόν. Η ανεπάρκεια ή ανακρίβεια των βιβλίων και στοιχείων κρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. και της φορολογίας εισοδήματος.».

Επειδή στις παρ.1 και 2 του άρθρου 30 του ν.2238/1994 ορίζεται:

«1. Ως ακαθάριστο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις λαμβάνεται το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων από τις κάθε είδους εμπορικές συναλλαγές αυτών.

2. Ο προσδιορισμός των ακαθάριστων εσόδων των εμπορικών επιχειρήσεων ενεργείται ως ακολούθως: α) Για επιχειρήσεις που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, τα ακαθάριστα έσοδα εξευρίσκονται με βάση τα δεδομένα των βιβλίων και στοιχείων.»


Επειδή στην παρ.2 του άρθρου 28 του ν.4174/2013 ορίζεται:

«Η Φορολογική Διοίκηση εκδίδει την οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, εντός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής των απόψεων του φορολογούμενου ή, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν υποβάλλει τις απόψεις του, την εκπνοή της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 1. Η οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου εκδίδεται με βάση έκθεση ελέγχου την οποία συντάσσει η Φορολογική Διοίκηση. Η έκθεση ελέγχου περιλαμβάνει εμπεριστατωμένα και αιτιολογημένα τα γεγονότα, τα στοιχεία και τις διατάξεις τις οποίες έλαβε υπόψη της η Φορολογική Διοίκηση για τον προσδιορισμό του φόρου. Η οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου μαζί με την έκθεση ελέγχου κοινοποιούνται στον φορολογούμενο.».


Επειδή στο άρθρο 64 του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) ορίζεται:

«Η Φορολογική Διοίκηση έχει την υποχρέωση να παρέχει σαφή, ειδική και επαρκή αιτιολογία για τη νομική βάση, τα γεγονότα και τις περιστάσεις που θεμελιώνουν την έκδοση πράξεως και τον προσδιορισμό φόρου.».


Επειδή συναφώς, στις διατάξεις του άρθρου 17§§1,2 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999) με τίτλο «Αιτιολογία» ορίζονται τα ακόλουθα: «1. Η ατομική διοικητική πράξη πρέπει να περιέχει αιτιολογία, η οποία να περιλαμβάνει τη διαπίστωση της συνδρομής των κατά νόμο προϋποθέσεων για την έκδοσή της. 2. Η αιτιολογία πρέπει να είναι σαφής, ειδική, επαρκής και να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, εκτός αν προβλέπεται ρητώς στο νόμο ότι πρέπει να περιέχεται στο σώμα της πράξης».Επειδή σύμφωνα με την απόφαση ΣτΕ 1542/2016 : «..η διενέργεια ελέγχου και η σύνταξη σχετικής εκθέσεως αποτελούν ουσιώδεις τύπους της διαδικασίας εκδόσεως του οικείου φύλλου ελέγχου. Η παντελής αοριστία της εκθέσεως ελέγχου ισοδυναμεί με ανυπαρξία αυτής και καθιστά το φύλλο ελέγχου νομικώς πλημμελές και ακυρωτέο λόγω παραβάσεως ουσιώδους τύπου της διαδικασίας εκδόσεώς του. Επί μέρους όμως ελλείψεις του περιεχομένου της εκθέσεως ελέγχου, αυτές καθ` εαυτές, δεν αποτελούν τυπική πλημμέλεια του φύλλου ελέγχου καθιστώσα τούτο νομικώς πλημμελές και ακυρωτέο, αλλά αποτελούν αντικείμενο ουσιαστικής εκτίμησης από τα διοικητικά δικαστήρια, τα οποία υποχρεούνται να ελέγξουν την ουσιαστική ορθότητα αυτού (πρβλ. ΣτΕ 2054/1995, ΣτΕ 3108/1996, ΣτΕ 565/2008, ΣτΕ

1509/2013).»Επειδή από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι η έκθεση ελέγχου, που συνιστά την αιτιολογία της καταλογιστικής του φόρου πράξεως, πρέπει να είναι σαφής, ειδική και επαρκής. Σκοπός της αιτιολογίας είναι η δημιουργία δυνατότητος ελέγχου τόσο από τον διοικούμενο, όσο και από το Δικαστήριο, κατά πόσο η διοικητική πράξη εκδόθηκε για τη διασφάλιση του διοικουμένου και κατά πόσο είναι σύμφωνη ή βρίσκεται σε αρμονία προς τους κανόνες δικαίου, που καθορίζουν το πλαίσιο της νομιμότητος (βλ. Επαμεινώνδα Σπηλιωτόπουλου, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, §5.Αιτιολογία της διοικητικής πράξης).Επειδή εν προκειμένω η προσφεύγουσα ισχυρίζεται την αντιφατική και αναιτιολόγητη κρίση περί εξωλογιστικού υπολογισμού ακαθαρίστων εσόδων της επιχείρησης και την αναιτιολόγητη απόρριψη προσκομισθέντων παραστατικών αγοράς 2011.


Επειδή με τον υπό κρίση έλεγχο και δεδομένου ότι τα βιβλία και στοιχεία της ελεγχόμενης επιχείρησης κρίθηκαν ακριβή, ο έλεγχος προέβη στις εξής παραδοχές και διαπιστώσεις:

Λαμβάνοντας υπόψη το κόστος πωληθέντων της επιχείρησης(Αποθέματα έναρξης+αγορές χρήσης- αποθέματα τέλους) ύψους 139.544,00 και λόγω της μη προσκόμισης του βιβλίου απογραφών και σχετικών πρωτοκόλλων καταστροφής εμπορευμάτων, δεν δέχθηκε τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης ύψους 66.317,37 ευρώ, όπως αυτά απεικονίζονται στα βιβλία και θεώρησε ότι οι πωλήσεις θα πρέπει να επαναπροσδιορισθούν και συγκεκριμένα να προσαυξηθούν τουλάχιστον μέχρι του ποσού του κόστους πωληθέντων.

Ωστόσο αφενός ο έλεγχος προέβη σε μια θεωρητική παραδοχή προσαύξησης των πωλήσεων χωρίς να τεκμηριώνει και να αιτιολογεί το συμπέρασμά του στηριζόμενος σε πραγματικά δεδομένα και περιστατικά, αφετέρου η περίπτωση ζημιογόνου αποτελέσματος προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.2238/1994 ενώ η πώληση κάτω του κόστους χωρίς την ύπαρξη συγκεκριμένων αποδεικτικών στοιχείων ως προς την μη παραγωγικότητα των δαπανών που συνθέτουν το κόστος πωληθέντων, δεν μπορεί να αποτελέσει περίπτωση λογιστικής διαφοράς του άρθρου 31 παρ.1 του ν.2238/1994. Κατόπιν των ανωτέρω η έκθεση ελέγχου ΦΠΑ ως προς τον προσδιορισμό των ακαθαρίστων εσόδων κρίνεται αόριστη και εκ του λόγου αυτού καθίσταται αναιτιολόγητη και η υπ’αριθμ………/12-06-2018 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ κρίνεται ακυρωτέα με δυνατότητα επανέκδοσης αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ.6 του άρθρου 63 του ν.4174/2013, όπως προστέθηκε με το άρθρο 49 παρ.5 του ν.4223/2013(ΦΕΚ Α 287/31.12.2013) και του άρθρου 4 παρ.3 της ΠΟΛ 1064/2017 σε περίπτωση που η πράξη ακυρώνεται για λόγους τυπικής πλημμέλειας.

Ενώ ως προς τις λοιπές προσβαλλόμενες πράξεις, ορθώς επιβλήθηκαν οι κυρώσεις του άρθρου 54 του ν.4174/2013 και του άρθρου 4 του ν.2523/1997 δεδομένου ότι η προσφεύγουσα εταιρεία : α)δεν ανταποκρίθηκε στο με αριθμ……………/23-09-2017 έγγραφο αίτημα για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης κατά παράβαση των άρθρων 14 παρ.1 και 54

παρ.1περ.δ του ν.4174/2013 και β)δεν υπέβαλε την εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ διαχειριστικής περιόδου 01/01/2011-31/12/2011 κατά παράβαση του άρθρου 38 παρ.1β του ν.2859/2000.


Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε


Την μερική αποδοχή της με ημερομηνία κατάθεσης 13/07/2018 και αριθμό πρωτοκόλλου

………………ενδικοφανούς προσφυγής της εταιρείας «……………………», ΑΦΜ , ως εξής:

με έδρα στο Μαρκόπουλο Αττικής επί της οδού …………, κατά:, και β) της υπ’αριθμ /12-06-

2018 οριστικής πράξης επιβολής προστίμου, διαχειριστικής περιόδου 01/01/2011-31/12/2011 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και γ) της υπ’αριθμ……../12-06-2018 οριστικής πράξης επιβολής προστίμου ΦΠΑ, διαχειριστικής περιόδου 01/01/2011-31/12/2011 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης:

α)την απόρριψη αυτής και την επικύρωση της υπ’αριθμ……./12-06-2018 οριστικής πράξης επιβολής προστίμου, διαχειριστικής περιόδου 01/01/2011-31/12/2011 και της υπ’αριθμ /12-06-2018

οριστικής πράξης επιβολής προστίμου ΦΠΑ, διαχειριστικής περιόδου 01/01/2011-31/12/2011 της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης,

β)την αποδοχή αυτής και την ακύρωση της υπ’αριθμ. ……./12-06-2018 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ διαχειριστικής περιόδου 01/01/2011-31/12/2011 της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, λόγω τυπικής πλημμέλειας.

Οριστική φορολογική υποχρέωση της υπόχρεου εταιρείας - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση :

Διαχειριστική περίοδος 01/01/2011-31/12/2011


Πρόστιμο άρθρου 4 ν.2523/1997 λόγω παράβασης των διατάξεων του άρθρου 38 παρ.1β του ν.2859/2000 300,00 ευρώ


Φορολογικό έτος 01/01/2018-31/12/2018

Πρόστιμο άρθρου 54 παρ.2 περ.γ του ν.4174/2013 λόγω παράβασης των άρθρων 14 και 54 παρ.1δ του ν.4174/2013 250,00 ευρώ

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί από αρμόδιο όργανο με τη νόμιμη διαδικασία στον υπόχρεο.


Με εντολή του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΚΟΣ

Ακριβές αντίγραφο


Ο/Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης


Σ η μ ε ί ω σ η : Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της .


34 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page