Απόφαση ΔΕΔ 1502/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020


Απόφαση ΔΕΔ 1502/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

Προσαύξηση περιουσίας – Έλεγχος τραπεζικών λογαριασμών – Αμφισβήτηση ότι ορισμένες συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν από το φορολογούμενο και επίκληση πληρωμής με πιστωτική κάρτα: Άρθρο 13, 21, 29 ν.4172/2013, άρθρο 63 του ν.4174/2013, ΠΟΛ.1175/2017, ΔΕΑΦ Α' 1144110 ΕΞ/2015, ΠΟΛ.1219/2014, ΣτΕ 1893 -1895 -1897/2018, ΣτΕ 884 - 886/2016, άρθρο 6 ν.4684/2020, Ε.2043/2020, Α.1122/2020 _1112 _4745124


ΑΠΟΦΑΣΗ

Αριθμός απόφασης: 1502


Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ