Απόφαση Αριθμ. ΓΔΟΥ 246 ΦΕΚ Β΄4752/2020


Απόφαση Αριθμ. ΓΔΟΥ 246 ΦΕΚ Β΄4752/2020. Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Αύγουστο 2020.ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -