top of page

Plan of Business

Financial

and Accounting Advisors

ΑΑΔΕ. Καταληκτική ημερομηνία για αιτήσεις επιστρεπτέας προκταβολής


Το myBusinessSupport είναι η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για την αποτύπωση και την παρακολούθηση των κρίσιμων οικονομικών μεγεθών των επιχειρήσεων που συνθέτουν το προφίλ τους. Η πλατφόρμα δημιουργήθηκε για να υποστηρίζει την υποδοχή αιτήσεων και πληροφοριών για οικονομικές ενισχύσεις και αποζημιώσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις μέσα από το σύστημα TAXISnet της ΑΑΔΕ, για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού. Η πλατφόρμα υποδέχεται τις αιτήσεις των επιχειρήσεων: για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης με τη μορφή της Επιστρεπτέας Προκαταβολής


Ημερομηνία αιτήσεων έως : 19/5 για την επιστρεπτέα προκαταβολή : Αίτηση χορήγησης


Σχετικός σύνδεσμος : myBusinessSupport


ΦΕΚ σχετικής απόφασης : Αριθμ. ΓΔΟΥ 101/15.5.2020 Κ.Υ.Α. με θέμα «Τροποποίηση της αριθ. ΓΔΟΥ94/2.5.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄1645)


Συγκεκριμένα :


Η με αριθμ. ΓΔΟΥ94/2.5.2020 (Β΄1645) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων τροποποιείται ως εξής: 1. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ζ) της παραγράφου 2 του άρθρου 3, μετά τη φράση «έχουν δηλαδή ενεργό,» και πριν τη φράση «ΚΑΔ στις 20 Μαρτίου 2020», προστίθεται η λέξη «κύριο». 2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 προστίθεται εδάφιο δεύτερο ως εξής: «Σε περίπτωση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης, στο πλαίσιο της παρούσας, από περισσότερες ή όλες τις επιχειρήσεις που συνθέτουν ενιαία επιχείρηση, με την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 2 της παρούσας και εφόσον, κατόπιν διασταύρωσης των σχετικών αιτήσεων, διαπιστωθεί ότι το συνολικό ποσό που αιτούνται οι εν λόγω επιχειρήσεις υπερβαίνει τα ανώτατα κατά περίπτωση όρια των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, το ύψος της ενίσχυσης για κάθε μία από αυτές μειώνεται αναλογικά, με βάση το αιτούμενο από κάθε μία επιχείρηση ποσό, προκειμένου το συνολικό εγκριθέν ποσό ενίσχυσης ανά ενιαία επιχείρηση να μην υπερβαίνει τα εν λόγω όρια.».

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την 19η Μαΐου 2020.».

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

1 Προβολή0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων
bottom of page