ΑΑΔΕ Ε2167/16-10-20


ΑΑΔΕ Ε2167/16-10-20 : Αναστολή καταβολής ΦΠΑ σε περίπτωση πλειστηριασμού πλοίου με υπερθεματιστή εταιρεία ειδικού σκοπού.


Σχετικά με την εφαρμογή της ΑΥΟ ΠΟΛ. 1107/1998 σε περίπτωση πλειστηριασμού πλοίου που ο υπερθεματιστής είναι «εταιρεία ειδικού σκοπού» με αποκλειστικό σκοπό την απόκτηση επιχειρηματικών απαιτήσεων για την τιτλοποίησή τους βάσει του ν. 3156/2003 και δεδομένου του μεγάλου αριθμού τιτλοποιήσεων απαιτήσεων από δάνεια, κατ΄ εφαρμογή του ανωτέρω νόμου, παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων:


1. Σύμφωνα με το άρθρο 1 της ΑΥΟ ΠΟΛ. 1107/1998 στην περίπτωση παράδοσης, κατόπιν πλειστηριασμού, πλοίου, το οποίο απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγρ