top of page

Plan of Business

Financial

and Accounting Advisors

Έκτακτα μέτρα στήριξης των Τουριστικών Επιχειρήσεων και της Αγοράς Εργασίας


Δημοσιεύθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου στην οποία γίνεται αναφορά η στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων.


Συγκεκριμένα προβλέπεται στο έβδομο άρθρο ότι :


Άρθρο έβδομο


Ρυθμίσεις σχετικά με την αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων οφειλόμενων από επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου και ευεργέτημα μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς υπό όρους


1. Οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων οφειλόμενων από επιχειρήσεις με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που παρατίθενται στον πίνακα του παρόντος, και οι οποίες εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το α’ εξάμηνο του έτους 2020 κατά ποσοστό άνω του 70% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του α’ εξαμήνου του έτους 2019, οι οποίες είχαν ανασταλεί δυνάμει της περ. (α) της παρ. 1 και της περ. (α) της παρ. 4 του άρθρου δεύτερου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4684/2020 (Α’ 86) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) και το άρθρο 40 του ν. 4701/2020 (Α’ 128), αναστέλλονται έως την 31η Οκτωβρίου 2020.


2. α) Κατά παρέκκλιση του δευτέρου και τρίτου εδαφίου της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3259/2004 (Α’ 149) αξιόγραφα, οφειλόμενα από επιχειρήσεις με ΚΑΔ που παρατίθενται στον πίνακα του παρόντος και οι οποίες εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το α’ εξάμηνο του έτους 2020 κατά ποσοστό 70% έως 85% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του α’ εξαμήνου του έτους 2019, επί των οποίων έχει βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από τις 16 Ιουλίου 2020 έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, δεν καταχωρούνται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, που τηρούνται από τα πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Αξιόγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, τα οποία δεν εξοφλήθηκαν και καταχωρήθηκαν σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, διαγράφονται από τη δημοσίευση της παρούσας και δεν καταχωρούνται εκ νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν έως την 30η Σεπτεμβρίου 2020. Για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα αξιόγραφα του παρόντος εδαφίου αναστέλλονται έως την 30η Σεπτεμβρίου 2020 η έκδοση διαταγής πληρωμής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης.


β) Οι προθεσμίες της περ. (α) παρατείνονται έως τις 31 Οκτωβρίου 2020 για αξιόγραφα οφειλόμενα από επιχειρήσεις με ΚΑΔ που παρατίθενται στον πίνακα του παρόντος και οι οποίες εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το α’ εξάμηνο του έτους 2020 κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 85% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του α’ εξαμήνου του έτους 2019, επί των οποίων έχει βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από τις 16 Ιουλίου 2020 έως την έναρξη ισχύος του παρόντος. Για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα αξιόγραφα του παρόντος εδαφίου αναστέλλονται έως την 31η Οκτωβρίου 2020 η έκδοση διαταγής πληρωμής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης.


γ) Κατά παρέκκλιση του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3259/2004 αξιόγραφα, οφειλόμενα από επιχειρήσεις με ΚΑΔ που παρατίθενται στον πίνακα του παρόντος και οι οποίες εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το α' εξάμηνο του έτους 2020 κατά ποσοστό άνω του 85% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του α' εξαμήνου του έτους 2019, επί των οποίων έχει βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από την 1η Ιουνίου 2020 έως τις 15 Ιουλίου 2020, δεν καταχωρούνται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, που τηρούνται από τα πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν έως την 31η Οκτωβρίου 2020. Αξιόγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, τα οποία δεν εξοφλήθηκαν και καταχωρήθηκαν σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, διαγράφονται από τη δημοσίευση της παρούσας και δεν καταχωρούνται εκ νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν έως την 31η Οκτωβρίου 2020. Για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα αξιόγραφα του παρόντος εδαφίου αναστέλλονται έως την 31η Οκτωβρίου 2020 η έκδοση διαταγής πληρωμής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης.


3. Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας έως την 31η Οκτωβρίου 2020 για τους ΚΑΔ που παρατίθενται στον πίνακα του παρόντος των επιχειρήσεων που εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το α' εξάμηνο του έτους 2020 κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 85% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του α' εξαμήνου του έτους 2019, αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων έως την 31η Οκτωβρίου 2020. Η παρούσα ισχύει για τις επιταγές, τις συναλλαγματικές και τα γραμμάτια σε διαταγή, τα οποία πρέπει να διαβιβασθούν ηλεκτρονικά από όποιον έλκει δικαίωμα ή έχει υποχρέωση, όπως από τους εκδότες ή αποδέκτες ή κομιστές τους, στα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4621/2014 (Α' 107), του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, των ιδρυμάτων πληρωμών του ν. 4537/2018 (Α' 84), των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος του ν. 4021/2011 (Α' 218), καθώς και των υποκαταστημάτων και των αντιπροσώπων ιδρυμάτων πληρωμών και ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος που εδρεύουν σε άλλα κράτη και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα. Η διαβίβαση και γνωστοποίηση των αξιογράφων σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο δύναται να πραγματοποιείται μέσω ειδικής σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής των πιστωτικών ιδρυμάτων, μέσω του συστήματος πληρωμών της εταιρίας ΔΙΑΣ ΑΕ ή και της εταιρείας ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες των πιστωτικών ιδρυμάτων, με σκοπό τη διευκόλυνση εφαρμογής της παρούσας και ιδίως τη διαβίβαση των αξιογράφων στα πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να ισχύσει για αυτά η προβλεπόμενη στην παρούσα αναστολή των προθεσμιών. Για τον σκοπό εφαρμογής της παρούσας τα πιστωτικά ιδρύματα δύνανται να λαμβάνουν τα απαιτούμενα στοιχεία από τη Φορολογική Διοίκηση.


4. α) Η διαδικασία εφαρμογής, η διασταύρωση των φορολογικών στοιχείων και ο έλεγχος για την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρ. 2 πραγματοποιούνται με μηχανογραφικό τρόπο από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Ακολούθως, διαβιβάζονται προς τα πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών και τηρούν αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, συγκεντρωτικοί κατάλογοι με στοιχεία και πληροφορίες των δικαιούχων.


β) Η διαβίβαση των στοιχείων της περ. (α) γίνεται απευθείας από την ΑΑΔΕ μέσω ασφαλούς συστήματος μεταφοράς αρχείων. Ειδικά για χρηματοδοτικά ιδρύματα η ανωτέρω διαβίβαση γίνεται μέσω της «Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ).


ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Λήψη της ΠΝΠ εδώ : Έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων, τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη στήριξη των πλημμυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020.

4 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων
bottom of page